Bodemenergie Paviljoen tijdens Vakbeurs Energie

Bodemenergie Paviljoen tijdens Vakbeurs Energie

In een tijd waar energietransitie centraal staat en belangrijke keuzes gemaakt moeten worden die leiden tot duurzame oplossingen op het gebied van energiegebruik en CO2-reductie, wordt de positie van bodemenergie binnen de gebouwde omgeving steeds belangrijker.

Ook dit jaar zal BodemenergieNL weer nadrukkelijk aanwezig zijn op Vakbeurs Energie in Den Bosch. Om te zorgen dat de markt kennis kan nemen van alles wat zich rond bodemenergie afspeelt en daarin de juiste keuzes kan maken organiseert brancheorganisatie BodemenergieNL, dit jaar samen met een aantal leden, het Bodemenergie Paviljoen.

Hier zal de beursbezoeker, van initiatiefnemer tot gebruiker van (bodem)energiesystemen, de nodige informatie kunnen vinden die bij het realiseren van bodemenergiesystemen van belang is.

BodemenergieNL

Brancheorganisatie BodemenergieNL is hier samen met Grondboorbedrijf Haitjema en Kuijpers Installaties op de beursvloer aanwezig. Ook wordt er tijdens de beursdagen in het Energietheater een serie lezingen georganiseerd. Hier kan de beursbezoeker zich onder het motto: ‘Meer met Bodemenergie’ laten informeren over actuele ontwikkelingen die binnen de diverse aandachtsgebieden rond bodemenergie van belang zijn.

Brancheorganisatie BodemenergieNL verbindt, ontsluit en stimuleert de deskundigheid van Nederlandse professionals bij ondernemingen, bedrijven en andere organisaties die actief zijn in de bodemenergie sector. De vereniging bundelt de diverse vormen van bodemenergie (bodemwarmtewisselaars, ondergrondse energieopslag, geothermie, etc.) en maakt zich als collectief sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen.

Haitjema

Grondboorbedrijf Haitjema uit Dedemsvaart is specialist in totaaloplossingen op het gebied van grondwaterwinning, grondwaterbeheer en energieopslag in de bodem. In ruim 115 jaar ervaring  heeft Haitjema B.V. een ruime kennis opgebouwd van de Nederlandse ondergrond . Ruim 30 jaar geleden heeft  Grondboorbedrijf Haitjema b.v. het  nut en de noodzaak van bodemenergie onderkent als duurzame oplossing voor het energievraagstuk. Inmiddels is er binnen het bedrijf veel ervaring  op het gebied van de realisatie en beheer van open bronsystemen ten behoeve van  Bodemenergie.  Haitjema heeft  een uitgebreid netwerk van tevreden klanten in binnen- en buitenland.
Dankzij de jarenlang opgebouwde vakkennis en ervaring mag Haitjema B.V. zich zonder meer specialist noemen op het gebied van:

  • Test en Proefboringen  t.b.v. de haalbaarheid van Bodemenergie
  • Realisatie van complete Bodemenergie installaties.
  • Onderhoud en servicewerkzaamheden installaties.

Kuijpers

Kuijpers is een familiebedrijf, actief sinds 1921. Maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke relaties met onze klanten en medewerkers zijn voor ons erg belangrijk. Onze ambitie is om in 2018 alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dit geldt zeker voor de bodemenergiesystemen die worden gerealiseerd en geëxploiteerd.

Met onze complete concept werken wij samen aan de realisatie van een klimaat waarin mensen prettig samen kunnen wonen, werken en recreëren.  Vanaf het begin van het proces tot het einde. En ook daarna nog. Een toekomst waarin ook generaties na ons plezierig kunnen leven!

Bron: Vakbeurs Energie

Beeld WKO: B.Scholten