Energiebesparing industrie lukt niet zonder hoogopgeleide adviseurs

Energiebesparing industrie lukt niet zonder hoogopgeleide adviseurs

De industrie neemt op Vakbeurs Energie een steeds grote plek in. Het is dan ook wel degelijk een belangrijk onderdeel binnen de energietransitie. Om de afspraken uit het energieakkoord te halen is het volgens Ron Ongenae belangrijk om in te zetten op onafhankelijke en goed opgeleide energieadviseurs.

Ron Ongenae is directeur en senior adviseur van onafhankelijk Energie Adviesbureau Epro Consult. De adviseurs van Epro Consult behoren tot de selecte groep van Register Energie Adviseurs (REA) van de Federatie van Energieconsultants (FedEC). Ongenae is op Vakbeurs Energie om te praten over isolatie in de industrie. Hoewel het nut van isoleren in de industrie inmiddels wel bekend is, lopen de industriële bedrijven tegen veel praktische problemen en vragen aan. Zoals de terugverdientijd en onderhoudsbeurten.

Energiebesparing industrie

Ongenae zegt dat er nog een grote slag te behalen valt op het gebied van besparen, en niet zozeer op duurzame energieopwekking, als het gaat om de energietransitie. ‘Energiebesparing moet structureel worden aangepakt, en niet met allemaal adhoc oplossingen, zegt de energie adviseur. Hij hamert daarom ook op Trias Energetica; dat wat je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.

De industrie is wat betreft energiebesparing verbonden aan kaders als de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), het MEE-convenant voor ETS-bedrijven, het MJA3-convenant voor niet ETS-bedrijven en de energie-audit.  Wat Ron Ongenae binnen de industrie ziet is dat de kennis van de energie adviseurs niet toereikend is. ‘Het stopt bij bijvoorbeeld de verwarming, verlichting, watervoorziening en zonnepanelen, en komt niet tot het productieproces. Daar moet je geen middelbaar opgeleide adviseur op loslaten. Dat is niet vervelend bedoeld, maar we hebben hoger en universitair opgeleide adviseurs nodig.’ Ook heeft Ongenae het over samenwerking van de verschillende partijen: ‘We moeten af van het koud water vrees en vooral gebruik maken van de kennis die de onafhankelijke energie adviseur in huis heeft.’ Verder denkt Ongenae dat het belangrijk is dat de overheid met normen komt die aan de achterkant daadwerkelijk getoetst kunnen worden.

De Energie Strategie Enquete 2016

Ook Ron Ongenae vroegen we naar zijn Energie strategie middels de enquête.

De energie adviseur gaf aan dat naast natuurlijk de verplichte energiebesparing in de industrie, wat hem betreft vooral ingezet moet worden op:

  • Sluiten van steenkolencentrales,
  • biogas uit rioolslib,
  • energiebesparing in zowel de bestaande als de nieuwe woningbouw
  • en warmtepompen met WKO.