Storage: een tweede leven voor gebruikte accu’s

Storage: een tweede leven voor gebruikte accu’s

Vattenvall, BMW en Bosch testen elektriciteitsopslag in 2600 gebruikte accumodules voor snel inzetbaar regelvermogen, nodig voor het stabiel houden van het elektriciteitsnet.

Persbericht – Wat moet gebeuren met nog-bruikbare accu’s aan het einde van hun levenscyclus in elektrische voertuigen? Het ‘Second Life Batteries’-project, opgericht door Vattenfall, BMW en Bosch, voegt deze accu’s samen tot een grote opslaginstallatie in Hamburg, Duitsland, om het elektriciteitsnet stabiel te houden.

Elektromobiliteit en elektriciteitsopslag zijn twee kernelementen van het nieuwe energielandschap. Gebruikte accu’s uit elektrische voertuigen worden in Hamburg samengevoegd tot een grootschalig elektriciteitsopslagsysteem. De opgeslagen energie is binnen enkele seconden beschikbaar en kan helpen het elektriciteitsnet stabiel te houden. Elektriciteitsopslag is van essentieel belang voor een stabiele elektriciteitsvoorziening door alternatieve energiebronnen.

Natuurlijke fluctuaties in zonne-energiecentrales en windturbines moet zoveel mogelijk gebruik maken van opslagmethoden met de grootst mogelijk efficiëntie. Na de succesvolle voltooiing van de ontwerpfase gaf Frank Horch, de Hamburgse senator voor Handel, Transport en Innovatie, het startschot voor een testuitvoering van een elektriciteitsopslaginstallatie in het havendistrict van Hamburg. De door Vattenfall, BMW en Bosch opgerichte opslaginstallatie bevindt zich nabij het Steinwerder Cruise Centre en zal in de toekomst de nodige elektriciteit leveren om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te garanderen.

Gebruikte accumodules uit meer dan 100 elektrische voertuigen

De elektriciteitsopslaginstallatie bestaat uit 2.600 accumodules uit meer dan 100 elektrische voertuigen. De installatie heeft een vermogen van twee megawatt (MW) en een opslagcapaciteit van 2.800 kilowattuur (kWh). Dit is voldoende om zeven maanden elektriciteit te leveren aan een gemiddeld tweepersoonshuishouden. De opgeslagen energie is niet bedoeld voor een algemene voorziening, maar wordt door Vattenfal op de primaire controlereservemarkt verkocht, samen met de energie van andere flexibele, controleerbare installaties. De opslaginstallatie levert de primaire controlereserve-energie die nodig is om de 50 Hz-netfrequentie stabiel te houden. De primaire reserve-energie moet binnen een paar seconden beschikbaar zijn.

Het gezamenlijke project geeft aan batterijen uit elektrische voertuigen van BMW op het einde van hun levenscyclus een nuttig tweede leven. Nadat de gebruikte accu’s zijn getest en bedraad, worden ze in de elektriciteitsopslaginstallatie samengevoegd, waar ze als stationaire toepassing een belangrijke bron voor het nieuwe energielandschap vormen.

Over het ‘Second Life Batteries’-project

Het door Vattelfall, BMW en Bosch georganiseerde ‘Second Life Batteries’-project ging in 2013 van start voor een geplande periode van vijf jaar. De projectpartners hopen meer te leren over de verouderingskenmerken en opslagcapaciteit van gebruikte lithium-ionaccumodules. Naast de elektriciteitsopslaginstallatie nabij het Steinwerder Cruise Centre in Hamburg omvat het project nog twee andere toepassingen. Gebruikte accu’s leveren al sinds september 2014 tussentijdse opslag en een energiebuffer voor snellaadstations in het havendistrict in Hamburg. In een andere toepassing wordt het energieverbruik van de fotovoltaïsche installatie van de warmtecentrale in het havendistrict van Vattenfal gemaximaliseerd door een tussentijdse energieopslag in accu’s tijdens zonnige periodes met weinig vraag naar elektriciteit.

Bron: Bosch

Beeld : S