WKO verliest het van alternatieven

WKO verliest het van alternatieven

Het aantal nieuwe systemen voor bodemwarmte in utiliteit en woningbouw neemt af. Het lijkt erop dat alternatieven zoals de luchtwarmtepomp het winnen. Ook al gaat dat ten koste van extra comfort.

De warmtepomp in combinatie met warmte-koudeopslag in de bodem had een grote belofte in zich. In het Energieakkoord werd voorzien dat de WKO een grote rol zou gaan spelen. Bodemenergie zou voor maar liefst 21 petajoule gaan bijdragen aan de duurzame energievoorziening. Momenteel bedraagt dit slechts 6 PJ. Het aantal systemen dat jaarlijks wordt opgeleverd daalt, blijkt uit cijfers van het CBS, volgens een analyse van dr. Bas van de Griendt van Bouwfonds property development (BPD).

In een achtergrondartikel op EnergieVastgoed noemt Van de Griendt de relatief hoge kostprijs van WKO-systemen en de beschikbaarheid van goedkopere alternatieven als belangrijkste reden. Met bijvoorbeeld de luchtwarmtepomp is het ook mogelijk een lage EPC te realiseren. De keuze echter voor alternatieven doet de ‘aardwarmtepomp’ tekort; het hoge rendement en de extra bijdrage in comfort vanwege de mogelijkheid tot koelen gaat op deze wijze verloren.

wko_grafiek_cbs

Volgens Van de Griendt worden sinds 2010 nauwelijks nog woningen aangesloten op een WKO. Ook dat heeft alles te maken met de crisis van de afgelopen jaren, schrijft hij. ‘Waar immers WKO’s waren gepland of reeds aangelegd, werden in veel gevallen eenvoudigweg onvoldoende woningen verkocht en gebouwd om er op aan te sluiten. Daardoor gingen veel exploitaties onderuit, vooral waar het grondgebonden woningen betrof. In sommige gevallen namelijk is afgelopen jaren nauwelijks de helft van de aansluitingen gerealiseerd die nodig zijn voor een haalbare business case.’

Beeld wko_grafiek_cbs: CBS / CBS Hernieuwbare energie 2016