Opnieuw subsidie voor meestook biomassa Amercentrale

Opnieuw subsidie voor meestook biomassa Amercentrale

Opnieuw gaat er een deel van de subsidiepot van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) naar de Amercentrale. Dat laat energiemaatschappij RWE weten. Met de subsidie voor de kolencetrale in Geertruidenberg kan de stook van biomassa rendabel gemaakt worden.

Met de subsidie kan RWE de kolencentrale in 2020 voor 80% op biomassa laten draaien. Daarnaast zal de subsidie worden gebruikt om 15% biomassa te gaan bijstoken bij de centrale Eemshaven. Hoe hoog de toegekende subsidie is wil de energiemaatschappij niet zeggen. De subsidiepot van de najaarsronde bestaat uit 5 miljard euro. In de voorjaarsronde voor de SDE+ subsidie (totaal 4 miljard euro) kreeg RWE al 1,2 miljard euro toegekend om de Amercentrale in 2017 voor 50% op biomassa te laten draaien. De subsidies hebben een looptijd van 8 jaar.

Discussie

Hoewel bij de verbranding van biomassa, zoals GFT-afval, mest en hout, minder van het broeikasgas CO2 vrij komt dan bij gebruik van kolen, wordt over de subsidie voor bijstook van biomassa gediscusieerd. De mee- en bijstook van biomassa, voor dit doel meestal hout afkomstig uit bossen in Noord-Amerika dat en masse per schip naar Nederland gebracht wordt, heet in Europa duurzaam. Dat is: op papier. Het hout is hernieuwbaar en daarmee is energie die vrijkomt bij verbranding duurzaam. Het rendement ligt lager dan dat van steenkool en centrales moeten geschikt gemaakt worden voor meestook. Door de recente sluiting van een aantal kolencentrales in ons land, is de bestaande capaciteit voor bij- en meestook geminimaliseerd. Vandaar de aanpassing van de Amercentrale, zeer geschikt voor biomassa vanwege de ligging aan binnenwater. Het kabinet liet eerder weten te overwegen kolencentrales, waaronder die in Geertruidenberg volledig te sluiten. Een ander deel van de Amercentrale werd vorig jaar al gesloten als milieumaatregel. Omdat de verwachting is dat alle kolencentrales binnen afzienbare tijd gesloten zullen worden, is het nog maar de vraag of de bijstook van biomassa een nuttige besteding van de SDE+ subsidie is.

Ombouw naar 100% biomassa

Uit onderzoek eerder onderzoek van CE Delft is wel gebleken dat de Amercentrale bij uitstek geschikt is om geheel om te bouwen voor 100% biomassa, en daarmee een alternatief voor de bijstook van biomassa in kolencentrales om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 uit het Energieakkoord te behalen. Toch is de ombouw van de Amercentrale minder aantrekkelijk. Het is duurder dan het huidige voorstel met bijstook van biomassa, levert minder banen op en heeft een negatief effect op de energietransitie. Een ander alternatief is een pakket bestaande uit wind op zee, zonne-energie en biowarmte. Dit pakket is goedkoper, levert meer banen op in Nederland en zorgt voor een lagere energierekening ten opzichte van de bijstook van biomassa.

Biomassa