Recycling zonnepanelen wordt goedkoper

Recycling zonnepanelen wordt goedkoper

De solarmarkt is nog relatief jong, en dus zijn er nog niet heel veel zonnepanelen aan het einde van hun levensduur. Toch dalen de prijzen voor de wettelijke verplichtingen rondom recycling. En dat is goed nieuws voor importeurs van zonne-energie.

In 2014 werd de AEEA regeling ook van kracht voor zonnepanelen. Deze wet is vooral bekend van de ‘recyclingwetgeving voor koelkasten (vroegere verwijderingsbijdrage)’; het stelt dat het bedrijf dat zonnepanelen op de markt zet, ook verplicht is deze eigen panelen weer te verwerken (recyclen) als ze kapot zijn. Een toekomstig probleem? Deels. Er is dan wel niet veel afval, maar er zijn wel meerdere verplichtingen. Daarom heeft de branche zich georganiseerd in innamecollectieven, die al het werk voor de importeurs uit handen nemen. Het goede nieuws: het wordt makkelijker én goedkoper om aan deze verplichtingen te voldoen.

Kosten gaan omlaag

In 2015 werd de Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) opgericht. De reden: de prijzen om aan de AEEA wetgeving te voldoen waren onbetaalbaar, en er was niemand die de uitvoerbaarheid van de wetgeving in de gaten hield. Door een andere manier van werken kon ZRN gelijk al een kostenreductie van 75% realiseren. Daar waar andere organisaties grote spaarpotten voor de toekomst wilden opbouwen koos ZRN ervoor om het afval in ieder lopend jaar op te ruimen en deze kosten over haar deelnemers om te slaan. Dankzij deze aanpak werden de kosten in Nederland gelijk al de laagste van Europa.

Het voordeel van deze aanpak is bovendien dat een groei van ZRN al snel resulteert in een kostenreductie voor haar deelnemers. Hoe meer bedrijven zich bij ZRN aansluiten, hoe lager de kosten worden. Sinds haar oprichting vertegenwoordigt ZRN meer dan 50% van de markt, waardoor ZRN haar tarieven over 2017 verder zal verlagen. Doel voor 2017 is om haar marktaandeel nog verder uit te breiden, zodat er weer een tariefsverlaging doorgevoerd kan worden.

Activiteiten voor 2017

ZRN zal zich in 2017 blijven inzetten om aan de verplichtingen van haar deelnemers te voldoen. Dit betekent dat de deelnemers hun defecte zonnepanelen bij ZRN kwijt kunnen. Maar ZRN zal ook verder werken aan het uitvoerbaar maken van de regeling, en het realiseren van een kostenverlaging. Bijvoorbeeld door een gelijk speelveld te creëren. Momenteel is het dezelfde overheid die én de AEEA wetgeving verplicht stelt, én met de SDE+ alleen de allergoedkoopste projecten subsidieert. Daarmee dreigt al snel subsidiëring van illegale importeurs. ZRN is van mening dat alleen die projecten waarvan de leverancier voldoet aan de AEEA regelgeving mogen worden gesubsidieerd. Daarbij is het de plicht van de inspectie om hierop te handhaven.

Meer informatie

De wet zelf is te downloaden via de website overheid.nl . Meer achtergrondinformatie over de wet en ZRN staat ook op www.stichtingzrn.nl .

Bron: Persbericht ZRN