Gemiddelde jaaropbrengst zonnepanelen 2016

Gemiddelde jaaropbrengst zonnepanelen 2016

De gemiddelde jaaropbrengst van zonnepanelen ligt al een aantal jaar hoger dan het meerjarig gemiddelde (1991 – 2010), berekend door Siderea. Op een van de 5 berekende plaatsen lag de jaaropbrengst in 2016 89 kWh/kWp hoger dan het gemiddelde van 869 kWh/kWp.

Siderea berekent de gemiddelde jaaropbrengst van zonnepanelen op 5 verschillende plaatsen in Nederland; Leeuwarden, Wijk aan Zee, Rotterdam, Eindhoven en Hoogeveen. Deze berekening wordt gedaan voor optimale oriëntatie (bovenste getal) , en gemiddelde oriëntatie (onderste getal).

Landelijke opbrengst zonnepanelen

Oriëntatie

Zoals Siderea in haar berekeningen laat zien is de oriëntatie van de zonnepanelen van invloed op de totale jaaropbrengsten.  De panelen van het ‘optimale’ systeem hebben een hellingshoek van 40 graden, staan precies op het zuiden gericht en hebben een beetje last van beschaduwing door omringende bebouwing en bomen. De obstakels bedekken in totaal 5% van de hemelkoepel. Beschouw dit als een systeem onder redelijk ideale omstandigheden.

De panelen van het ‘gemiddelde’ systeem hebben een hellingshoek van 40 graden, staan gericht op het zuidwesten en hebben ook een beetje last van beschaduwing door omringende bebouwing en bomen. De obstakels bedekken in totaal 5% van de hemelkoepel. Beschouw dit als een systeem met een gemiddelde opbrengst.

Gemiddelde  oriëntatie
Sation 2014 2015 2016 Meerjarig gem.
Leeuwarden 919 919 946 873
Hoogeveen 866 906 913 839
Wijk aan Zee 934 975 965 914
Rotterdam 907 950 958 869
Eindhoven 897 944 934 852

 

Optimale oriëntatie
Sation 2014 2015 2016 Meerjarig gem.
Leeuwarden 982 928 1015 929
Hoogeveen 923 966 979 892
Wijk aan Zee 995 1039 1032 972
Rotterdam 967 1012 1030 923
Eindhoven 959 1005 1005 906

 

Zonuren

De jaaropbrengsten van de zonnepanelen moesten komen uit de 1880 zonuren die Nederland had in 2016. Dat zijn er 240 meer dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Milieu Centraal. In 2015 was het gemiddeld aantal zonuren 1785 en in 2014 ruim 1800.

De jaaropbrengst van zonnepanelen wordt niet alleen bepaald door de technologie, oriëntatie en het aantal zonuren, maar ook door de hoeveelheid kracht van de zon, de zoninstraling. Het is de kracht van direct en diffuus zonlicht die wordt beïnvloed door de hoeveelheid fijnstof in de atmosfeer. Bij een hogere hoeveelheid wordt zonnestraling tegengehouden. Uit cijfers van Siderea blijkt dat de gemiddelde instraling in Nederland in 2016 met ruim 1075 kWh/m2 ruim 5% hoger was dan het langjarig gemiddelde. In 2015 bedroeg de gemiddelde zoninstraling 1086 kWh/m2 (6% hoger) en in 2014 1065 kWh/m2 (4% hoger) De kuststrook ontving, zoals gebruikelijk, in 2016 de meeste instraling. Zo registreerde meetstation Vlissingen maar liefst 1161 kWh/m2. Landinwaarts lag het stralingsniveau lager. Meetstation Deelen (Veluwe) registreerde ‘slechts’ 1023 kWh/m2.

Temperatuur

Verder speelt bij de opbrengst van zonnepanelen ook de temperatuur een grote rol. Hoe hoger de temperatuur in de zomer, hoe lager de opbrengst. Als een zonnepaneel heet wordt, is de opbrengst minder. Het is daarom niet perse zo dat in het zuiden van het land de opbrengst van een zonnepaneel hoger is omdat het daar in de zomermaanden gemiddeld warmer is. Integendeel, in de kustprovincies komt meer wind voor die de zonnepanelen koelen en daardoor meer opbrengst hebben. In de winter heeft de temperatuur minder invloed.

Gemiddelde jaaropbrengst zonnepanelen per provincie

Ook Solarcare brengt elk jaar cijfers naar buiten over de gemiddelde jaaropbrengsten van zonnepanelen.  De gemiddelde opbrengst factor kwam in 2016 uit op 0,92 kWh/Wp. In 2015 bedroeg dit 0,93 en in 2014 0,91.

opbrengst zonnepanelen per provincie

Onderstaande grafiek laat de opbrengstverdeling in 2016 per maand zien van een goed werkende zonnepaneleninstallatie. Deze staat in het midden van het land en heeft een geïnstalleerd vermogen van 3500Wp (14 panelen van 250Wp). In 2016 leverde de zonnepanelen een opbrengst van 3220 kWh tegen een opbrengst van 3250 kWh in 2015.

opbrengst zonnepanelen per provincie

Solarcare  haalt de gegevens uit 2000 geselecteerde installaties met zonnepanelen verspreid over heel Nederland uit eigen bestand. De cijfers komen uit een mix van zonnepanelen met verschillen in technologie, systeem-capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en schaduwvorming. De installaties beschikken over een of meerdere string-omvormers en installaties met micro-inverters zijn weggelaten.

Meer over opbrengst PV-installaties: