Plannen Iran leiden mogelijk tot schenden afspraken OPEC

Plannen Iran leiden mogelijk tot schenden afspraken OPEC

Iran wil zijn dagelijkse olieproductie mogelijk verhogen tot meer dan 4 miljoen vaten per dag. Daarmee zou het land meer olie willen oppompen dan dat het eerder had afgesproken met oliekartel OPEC.

Dit zou blijken uit een verklaring van het hoofd van de Iraanse staatsoliemaatschappij afgelopen weekend. Tijdens de OPEC-vergaderingen werd afgesproken dat Iran, dat nog herstellende is van jarenlange internationale sancties tegen het land, de productie mocht opvoeren tot rond de 3,8 miljoen vaten per dag. Met de voorgenomen productie van 4 miljoen, zal Iran deze afspraken schenden. Het hogere aanbod zou kunnen leiden tot een daling van de olieprijs. Anderzijds heeft de VS nieuwe importmaatregelen aangekondigd tegen Iran, nadat het land proeven met een lange afstandswapen heeft afgerond. Dit kan leiden tot oplopende onrust tussen beide landen, waardoor de olieprijs juist zou kunnen oplopen.

Nu de temperaturen in de komende weken weer lijken te gaan dalen, neemt de druk op de korte termijnprijzen toe. Daarbij komt dat een aantal grote kerncentrales in Duitsland de komende drie weken door groot onderhoud van het net zijn. Daardoor is slechts 60% van de totale kerncapaciteit in Duitsland beschikbaar. Bij een tegenvallende windproductie zal het tekort moeten worden opgevangen door kolen- en gascentrales. Dit kan de komende weken opwaartse druk geven op de kolen- en gasprijs. Voor de langere termijn verwachten sommige marktanalisten dat de kolenprijs zal gaan dalen. Volgens hen zal de import vanuit China verder dalen en zal ook de vraag vanuit Duitsland afnemen na het sluiten van een aantal grote kolencentrales.

Hogere gasprijzen spelen ook een rol in het ondersteunen van de CO2-prijs: voor elektriciteitsproductie in gascentrales zijn minder CO2-rechten nodig dan voor kolencentrales. Minder inzet van gascentrales ondersteunt op die manier de prijs van CO2-rechten.

De schommelende temperaturen hebben de afgelopen maand gezorgd voor veel volatiliteit in de gasmarkt. Naar verwachting zal dit de komende weken nog wel even aanhouden.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Jeroen_Setz1705: Wattanders / Jeroen Setz