Solar Trendrapport: ‘Ook bij versobering salderingsregeling toekomst voor zonne-energie’

Solar Trendrapport: ‘Ook bij versobering salderingsregeling toekomst voor zonne-energie’

Een ruime meerderheid denkt dat er bij versobering van de salderingsregeling voldoende mogelijkheden blijven zonne-energie. Dat blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2017 op initiatief van Solar Solutions en Solar Magazine.

Voor het Solar Trendrapport zijn 98 respondenten ondervraag over de stand van zaken op het gebied van zonne-energie. Van de respondenten is 84% primair actief in zonnestroom, 8% in zonnewarmte 4% in energieopslag en 4% in duurzame warmtevoorziening. De ontwikkelingen rond de salderingsregeling zorgt voor enige verdeeldheid onder de respondenten. In eerste instantie is de sector het massaal eens dat de onzekerheid over de toekomst van de regeling de grootste bedreiging vormt voor de zonne-energiesector. Toch ziet 72% van de ondervraagden wel voldoende mogelijkheden voor zonne-energie, ook bij versobering van de salderingsregeling.  Op de vraag welke scenario de respondenten zouden steunen als de salderingsregeling van 2020 gewijzigd wordt, antwoordt 25% dat ze geen enkel scenario willen steunen en dat de salderingsregeling gewoon behouden moet worden. Nog een kwart ziet een oplossing in de vorm van een netvergoeding. De andere helft steunen oplossingen als een maximum aan kWh dat gesaldeerd mag worden, maximale duur van salderen, of alleen nieuwe installaties die een maximum krijgen voor de te salderen productie in kWh per jaar. Wel verwacht 29% van de respondenten dat de sectorvertegenwoordigers (red. Holland Solar en Stichting Zonnestroom Ondernemers Nederland, stichting ZON) met hen overleggen over actuele ontwikkelingen rond het salderingsdossier.

Solar Trendrapport salderen

Onveilige installaties

Ook komt uit het Solar Trendrapport naar voren dat een ruime meerderheid van de respondenten is van mening dat er onveilig geïnstalleerd is in 2016, gemiddeld 22 procent van de installaties. De meningen zijn in dit perspectief verdeeld over het nut van een verplichte keuring. Kwaliteit is volgens de respondenten zeer belangrijk, maar de meerprijs van een keuring is een kritiekpunt. Verder ziet de helft van de respondenten de grootste kans voor zonne-energie in de toepassing bij de woningbouw en 25% zit bij toepassing in de industrie. Ook wil 52% van de organisaties binnen 2 jaar een energieopslagsysteem opnemen in hun portfolio.

2 miljoen zonnepanelen

In 2016 is de omzet van de Nederlandse zonne-energiesector gestegen met 32% naar 2,5 miljard euro. Zo zijn er in totaal 2 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd met een totaal vermogen van 525 MWp (467 MWp in 2015). Het grootste project van 2016, Solarport Delfzijl, bestaat uit 116.334 zonnepanelen met een totale omvang van 30,83 MWp. De gehele zonne-energiesector leverde eind 2016 9.275 voltijdbanen op en de jaarlijkse baten voor de staatskas komen uit op 200 miljoen euro.

Een van de opvallendste gegevens uit het Solar Trendrapport is dat het aandeel van China is gedaald van 58% in 2015 naar 38% in 2016. In januari 2016 kwam nog 63% van de panelen uit China, in december nog maar 17%. Het importaandeel uit Vietnam is bijna omgekeerd evenredig met China. In 2015 was dit aandeel nog nihil en in 2016 is dit gestegen naar 31%. In de haven van Rotterdam zijn dit jaar 11,2 miljoen geïmporteerde zonnepanelen (goed voor 1,5 miljard euro en 3 GWp). Het overgrote deel zonnepanelen, 9 miljoen, wordt doorgevoerd of tijdelijk opgeslagen in Nederland.

Download hier het volledige Solar Trendrapport

Bron: Nationaal Solar Trendrapport