Hervorming ETS verloopt uiterst traag

Hervorming ETS verloopt uiterst traag

Na afzwakking van de voorstellen van de milieucommissie is een meerderheid van de partijen in het Europees Parlement akkoord gaan met de hervorming van het Europese Emission Trading Scheme (ETS).De prijs voor CO2-emissierechten reageerde nauwelijks.

Energiemarkt update – Inzet van de onderhandelingen was het beperken van de emissierechten voor het grote Europese bedrijfsleven, en daarmee de CO2-uitstoot in Europa. Door een overvloed aan emissierechten in het ETS is de prijs voor de uitstoot van een ton CO2 laag -rond EUR 5 per ton CO2- en mist het systeem zijn doel. Vermindering van de hoeveelheid nu circulerende, én in de toekomst uit te geven rechten moet de prijs opdrijven zodat bedrijven serieus werk maken van efficiëntere productie en een lager energieverbruik.

De afzwakking van de eerdere voorstellen is tweeledig: de jaarlijkse vermindering van het aantal uit te geven emissierechten zal langzamer gaan dan de milieucommissie wilde, en de cementindustrie blijft recht houden op gratis emissierechten. Het voorstel van het parlement wordt nu inzet van onderhandelingen tussen parlement en Milieuraad -de verzamelde Europese milieuministers- waaruit uiteindelijk de definitieve plannen moeten volgen voor aanpassing van het ETS. De meeste handelaren zijn sceptisch over de uitkomst van de onderhandelingen en wat er uiteindelijk van de voorstellen over zal blijven. Daardoor komt de prijs voor CO2-emissierechten nauwelijks van zijn plaats.

Kolen duurder

De kolenprijs is afgelopen week gestegen nu het erop lijkt dat de Chinese regering de productie van kolen in haar eigen land weer aan banden wil gaan leggen vanaf maart. In november werd de maatregel nog tijdelijk teruggedraaid, omdat de kolenprijs enorm opliep. De herinvoering van de productiebeperking zou erop duiden dat de regering de kolenaanvoer momenteel gezond genoeg vindt om de zomervraag van het land af te dekken. Komende week moet duidelijk worden of de maatregel nieuw leven wordt ingeblazen. De meeste marktanalisten denken dat de kolenprijs behoorlijk zal aantrekken indien de Chinese regering inderdaad besluit om haar plannen uit te voeren.

Olie onzeker

De olieprijs was afgelopen week redelijk in balans. Enerzijds houden de OPEC-landen zich grotendeels aan hun afspraken over productiebeperking. Anderzijds lopen de Amerikaanse olievoorraden al voor de zesde week op rij op en neemt het aantal olieplatforms in de VS nog steeds toe. Handelaren hebben moeite om in te schatten welke maatregelen uiteindelijk het meeste effect zullen hebben.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de gasprijs langzaam daalt nu de winter voorlopig uit het land is. De discussie over het verder beperken van de gaswinning in Groningen kan in de komende maanden mogelijk een prijsopdrijvend effect gaan hebben.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Jeroen_Setz201708: Wattanders / Jeroen Setz