‘Bodem in ETS is een feit’

‘Bodem in ETS is een feit’

Europese milieuministers bereiken ondanks grote verdeeldheid akkoord over het beperken van het aantal emissierechten in Europa’s emissiehandelssysteem ETS.

Energiemarkt Update – In het akkoord is vastgelegd dat vanaf 2021 elk jaar het aantal rechten met 2,2% daalt en dat vanaf 2024 jaarlijks de niet-gebruikte rechten uit de markt gehaald kunnen worden. Volgens staatssecretaris Dijksma is met het bereikte compromis een ‘bodem in het ETS-systeem gelegd’. Het doel van de maatregelen is om de prijs van CO²-uitstoot op te voeren. Het akkoord zal de uitgangspositie zijn in onderhandelingen met het Europees Parlement over een definitieve hervorming van het systeem voor de periode na 2020. De prijs van CO²-emissierechten liet een kleine stijging zien, maar volgens de meeste handelaren zal het echte effect mogelijk pas in 2019 te zien zijn. Voorlopig zijn er nog meer dan voldoende rechten beschikbaar.

Meer schalie-olie VS

De olieprijs staat onder druk nu de olievoorraad in de VS sterk stijgt en het aantal olieplatforms nog steeds groeit. Het lijkt er op dat de productiebeperkende maatregelen van de OPEC-landen bijna volledig worden gecompenseerd door de schalie-olie productie in de VS. Daarnaast wijzen marktanalisten erop dat Rusland zich nog niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken om de productie te beperken. Mocht dat zo blijven dan is er meer ruimte voor dalende olieprijzen. Mogelijk dat een verhoging van de rente door de FED wat tegenwicht kan gaan bieden. Hierdoor zou de dollar duurder kunnen worden en dat is meestal niet gunstig voor de in dollars verhandelde olie.

Kolen goedkoop

De kolenprijs is gedaald naar het laagste punt in de afgelopen twee maanden door voldoende aanbod en relatief hoge temperaturen in Europa. Met het naderen van het tweede kwartaal neemt de interesse in kolen af en de aanvoer van kolen uit Rusland is ten opzichte van vorig jaar met 15% gestegen. Door het totale verbod op import van kolen uit Noord-Korea en een mogelijke beperking op binnenlandse kolenproductie zou de Chinese importvraag in de komende maanden een rol kunnen gaan spelen.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat de termijnprijs voor de levering van gas in 2018 in de afgelopen maand met ongeveer een cent per m³ is gedaald. Dit wordt vooral veroorzaakt door het uitblijven van koud winterweer en de grote aanvoer van LNG richting Europa.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Jeroen_Setz201710: Wattanders / Jeroen Setz