Uitstel Chinese kolenproductiebeperking

Uitstel Chinese kolenproductiebeperking

Met het intreden van de lente zijn prijsdalingen zichtbaar voor zowel kolen, olie en gas. Maar voor de lange termijn waarschuwt het IEA voor een sterk groeiende vraag naar olie.

Deze week werd duidelijk dat de Chinese regering voorlopig geen nieuwe beperkingen zal instellen op de productie van kolen in het land. De kolenprijs is momenteel nog te hoog, waardoor de import van kolen te duur zou worden.

Een eerdere productiebeperking in China eind 2016 zorgde juist voor het oplopen van de kolenprijs. Met het verdwijnen van de Chinese dreiging daalt de kolenprijs en werd afgelopen week het laagste punt bereikt in drie maanden. De daling wordt versterkt door het naderende voorjaar, een periode waarin de handel in kolen meestal vrij dun is.

Sterke groei vraag naar olie

De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie is afgelopen week voor het eerst sinds december onder de 50 dollar gezakt. Woensdag werd bekend dat de olievoorraden in de Verenigde Staten naar een recordniveau zijn gestegen. Tegenover de inperking van de productie van OPEC-landen staat een hogere productie van Amerikaanse schalie-olie. De maatregelen die de OPEC heeft genomen om het productieoverschot en de daarmee gepaard gaande lage olieprijzen te kenteren lijken weinig uit te halen. Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) zal de wereldwijde vraag naar olie de komende jaren sterk toenemen. In een rapport over de nabije toekomst van de oliemarkt waarschuwen ze voor stevige prijsstijgingen na 2020 als er niet snel goedkeuring komt voor nieuwe projecten. Vooral in Azië zal er volgens het IEA veel meer vraag zijn naar olie.

Elektriciteit goedkoper

Ook de gasprijzen dalen nu de temperaturen bijna lenteniveau’s bereiken. De korte termijnprijs ligt inmiddels weer onder de lange termijnprijs, waaruit blijkt dat de korte termijn spanning uit de markt verdwenen is. In de komende weken worden er in Europa veel LNG-schepen verwacht, waardoor het aanbod verder groeit. Gasbergingen worden minder aangesproken, wat zijn schaduw richting de zomer werpt: alles wat de berging niet uit is gegaan, hoeft er in de zomer ook niet opnieuw ingestopt te worden.
Nu alle kostprijsbepalende factoren voor het produceren van elektriciteit dalen, heeft dat ook effect op de termijnprijs voor de levering van elektriciteit. Vooral de termijnprijs voor 2018 is de laatste maand hard aan het dalen en het verschil met de jaren 2019 en 2020 wordt steeds kleiner. De meeste handelaren denken dat er nog wel ruimte is voor verdere daling.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Jeroen_Setz201710: Wattanders / Jeroen Setz