100.000 extra zonnepanelen voor huurwoningen met Huurdakrevolutie

100.000 extra zonnepanelen voor huurwoningen met Huurdakrevolutie

Deze week is de Huurdakrevolutie van start gegaan, een initiatief van gebouwverduurzamer INNAX en zonnepanelenleverancier Sungevity. Het doel is om de doorbraak van zonnestroom op huurwoningen te forceren met uiteindelijk 100.000 extra zonnepanelen voor huurwoningen.

Zonnestroom bij particulieren heeft in Nederland een grote vlucht genomen. Binnen 10 jaar hebben 7% van de huishoudens (450.000 woningen) een zonnesysteem op hun dak geïnstalleerd. Slechts 2% van de huurwoningen in bezit van woningcorporaties zijn van zonnepanelen voorzien. Dat zijn 50.000 woningen, terwijl van de 1.7 miljoen andere geschikte huurwoningen het zonnepotentieel nog onbenut blijft.

Gedreven door duurzame ambitie, kansen om woonlasten van huurders te verlagen en scherpe prijsdalingen voor zonnepanelen, maakt de huursector zich op voor een inhaalslag. Het aantal huurwoningen met zonnestroom is tussen 2013 en 2016 bijna verdriedubbeld.

Huurdakrevolutie

Philip Blaauw, CEO van INNAX: ‘Om op dat momentum verder te bouwen, zijn wij de Huurdakrevolutie gestart. Ons initiatief geeft woningcorporaties de begeleiding en financiële middelen om te versnellen. Stap voor stap ondersteunen wij bij het ontwikkelen en implementeren van de scherpste business case. Ons doel is om zo binnen een jaar minimaal 100.000 extra zonnepanelen op huurwoningen te installeren. Maar stiekem hopen we op meer.’

De Huurdakrevolutie ontzorgt woningcorporaties op vier cruciale fronten: kosten, financiering, enthousiasmeren van huurders en installatie en beheer van de zonnesystemen. ‘Woningcorporaties kunnen zonnesystemen tot de volle 100% en tegen maatschappelijke rente financieren via ons Huurdakrevolutiefonds’, aldus Philip Blaauw. ‘Verder kunnen prijskortingen via collectieve inkoopkracht tot wel 15% oplopen.’

Enthousiasmeren

De Huurdakrevolutie helpt ook bij het enthousiasmeren van huurders voor zonnestroom. ‘Het is belangrijk dat je huurders op de juiste toon aanspreekt en realistische en heldere informatie geeft’, zegt Roebyem Anders, oprichter van Sungevity Nederland. Tot slot biedt de Huurdakrevolutie corporaties technische en administratieve ondersteuning voor de zonnesystemen in het hele traject. Van ontwerp tot en met monitoring van prestaties van geïnstalleerde zonnepanelen en registratie van data.
‘ Het begint met een gratis dakscan van de portfolio’, aldus Roebyem Anders. ‘Het is de nulmeting die exact berekent hoeveel zonnestroom realistisch gezien op een portfolio aan huurdaken opgewekt kan worden.’ INNAX en Sungevity bundelen met deze samenwerking kennis, inkoopkracht en goedkope financiering om uiteindelijk tot die 100.000 extra zonnepanelen te komen.

Joop van der Voort, woningcorporatie expert van INNAX: ‘We denken dat de Huurdakrevolutie een belangrijke rol gaat spelen om zonnestroom in de huursector echt op de kaart te zetten. We nodigen woningcorporaties dan ook van harte uit om zich aan te melden en samen het vliegwiel in beweging te zetten.’

Bron: INNAX/Sungevity