Groothandelsprijzen op zoek naar richting

Groothandelsprijzen op zoek naar richting

In de afgelopen drie weken zijn de groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas zeer licht gedaald. Volgens de meeste marktanalisten is de markt duidelijk op zoek naar nieuwe impulsen. Voorlopig heeft de toenemende spanning tussen de VS en Noord-Korea nog geen effect.

De olieprijs blijft steken rond het niveau van 51 dollar per vat. Dit prijsniveau is voor veel Amerikaanse producenten voldoende reden om te blijven produceren. De olievoorraad in het land blijft maar groeien en veel marktkenners twijfelen eraan of het verlengen productiebeperking door de OPEC zal leiden tot het opheffen van het overaanbod. Eind mei komen de OPEC-landen weer bij elkaar en in het algemeen is de verwachting dat ze zullen besluiten om hun afspraken te verlengen.

Sinds afgelopen woensdag is het gebied in Australië dat was getroffen door orkaan Debbie weer operationeel. Daardoor kan het kolenvervoer via het spoor weer op gang komen. Het wegvallen van dit kolenaanbod zorgde er in de afgelopen weken voor dat de kolenprijs opliep. Nu deze situatie is opgelost ligt een daling voor de hand, zeker nu de vraag vanuit China en Europa relatief laag is.

Gaskraan Groningen

Minister Kamp kondigde vorige week aan de gaskraan in Groningen verder terug te gaan draaien. Hij zet de voorbereidingen in gang om per eerstvolgende gasjaar, dat start op 1 oktober 2017, het productieplafond met 10 procent te verlagen. De bewindsman heeft hiertoe besloten na ontvangst van advies van de onafhankelijke toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de ontwikkeling van de seismiciteit in het Groningse gasveld. Dit nieuws had slechts tijdelijk een prijsverhogend effect op de gasprijs. Het lijkt erop dat veel handelaren er al rekening mee hielden en bovendien is het aanbod van Russisch gas en LNG momenteel behoorlijk groot. De lage temperaturen van de laatste week zorgen ervoor dat de gasprijs niet verder daalt. Mogelijk dat dit de komende week voor een lichte stijging kan zorgen.

Het tijdelijke effect van het besluit van minister Kamp is goed terug te zien in onderstaande grafiek. Toch lijkt de prijs in de komende tijd nog wat te kunnen dalen.

Jeroen Setz

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld : Horia Varlan