Zesde openstelling RNES aardwarmte op 15 mei 2017

Zesde openstelling RNES aardwarmte op 15 mei 2017

Vanaf 15 mei 2017 gaat de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw open. De regeling dekt voor een deel de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

De aanvraagperiode loopt van 15 mei 2017 tot en met 29 september 2017, 17.00 uur. Het budget is ruim 33 miljoen euro waarvan 18,7 miljoen euro is voor de ‘diepe’ aardwarmteprojecten.

Wijzigingen

De maximum subsidiebedragen per project zijn voor deze zesde openstelling verhoogd. Per ‘regulier’ project is de maximum ondersteuning 11.050.000 euro en voor een ‘diep’ project 18.700.000 euro. Nadat de subsidie is verleend moet het project gestart zijn binnen 12 maanden. Dat was eerst 6 maanden. Verder zijn een aantal zaken gelijkgetrokken met SDE+. De inhoudspagina van het geologische onderzoeksrapport en de grens tussen ‘diepe’ en ‘reguliere’ projecten.

Over RNES Aardwarmte

Met deze regeling stimuleert de overheid het gebruik van aardwarmte als duurzame energiebron. Bij een aardwarmteproject is er een klein risico op misboring. Een boring levert dan niet het verwachte resultaat. De garantieregeling ‘verzekert’ deze misboringen en werkt op die manier als financieel vangnet.

Minister Kamp kondigde de nieuwe openstelling van RNES Aardwarmte al aan in zijn brief van 11 juli 2016 aan de Tweede Kamer.

Bron: RVO