‘Productieverlaging OPEC wordt verlengd’

‘Productieverlaging OPEC wordt verlengd’

Volgens de Saudische olieminister Khalid Al-Falih zijn alle olieproducerende landen akkoord met een verlenging van de productieverlaging.

De productiebeperking wordt volgens Saudi-Arabië, het belangrijkste lid van oliekartel OPEC, met negen maanden verlengd tot het einde van het eerste kwartaal van 2018. Het onderwerp staat op de agenda als de OPEC-landen komende week bijeenkomen in Wenen. In aanloop naar deze bijeenkomst is de olieprijs in de afgelopen twee weken met bijna 10% gestegen. Nu het erop lijkt dat er een nieuwe verlenging gaat komen, zijn alle ogen gericht op de olievoorraden in de VS. Bij iedere onverwachte afname zou de olieprijs een sprongetje omhoog kunnen maken. Aan de andere kant blijven handelaren voorzichtig door de politieke commotie rond president Trump. Olie is voor veel handelaren  geen baken van veiligheid, omdat de politieke controverse de economische agenda van Trump kan vertragen, waardoor economische groei uitblijft met een negatief effect op de vraag naar olie.

Kolen

De prijs voor kolen stijgt nu de marges voor elektriciteitsproductie interessanter worden. Door de toename van duurzame productie groeit de behoefte aan back-up capaciteit en met het sluiten van steeds meer kolencentrales in Europa neemt de waarde van de overgebleven centrales toe. Daarnaast zorgt, na orkaan Debbie van een paar weken geleden, aanhoudend hevige regenval in Australië nu voor mogelijke overstromingen of modderstromen die het steenkooltransport negatief kunnen beïnvloeden. De prijsstijging wordt beperkt door mogelijke importbeperkende maatregelen voor steenkool van lage kwaliteit door de Chinese overheid.

Meer elektriciteitsproductie door kolencentrales betekent ook een grotere vraag naar CO²-emissierechten. Versterkt door een tijdelijk beperkt aanbod van rechten in de komende weken in verband met nationale feestdagen zorgt dit voor een opleving van de CO²-prijs.

Overaanbod gas

Op de gasmarkt is nog steeds sprake van een ruim aanbod, wat vooral de prijzen op de korte termijnmarkt laag houdt. Met relatief hoge temperaturen in het vooruitzicht en veel aanbod van LNG en gas uit Noorwegen en Rusland is de kans klein dat de gasprijs volledig zal meeliften op een stijging van de olieprijs.

Hoewel de prijsbepalende factoren van elektriciteit in de afgelopen week allemaal stegen, bleef een echte stijging van de termijnprijzen van elektriciteit nog uit. Naar verwachting zal deze stijging in de komende week wel zichtbaar worden.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld jeroen setz 22-5: Wattanders / Jeroen Setz