Provincie financieel garant voor boringen aardwarmte

Provincie financieel garant voor boringen aardwarmte

Vijf aardwarmteprojecten in Noord-Brabant worden door de provincie gesteund met een financiële garantstelling. Energiefonds Brabant en Hydreco Geomec voeren de boringen uit. De eerste boring vindt plaats in 2018.

Persbericht – De provincie Noord-Brabant stelt zich voor maximaal € 3,5 miljoen garant voor vijf boringen naar aardwarmte. De garantstelling is voor het Energiefonds Brabant dat samen met Hydreco Geomec de boringen uitvoert en exploiteert. Zij investeren circa € 100 miljoen in de vijf aardwarmteprojecten. Met de garantstelling van de provincie is de relatief risicovolle startfase van een boring gedekt.

De eerste boring vindt plaats in Tilburg in 2018. Onderzoek heeft aangetoond dat de bodem op ongeveer drie kilometer diepte daar geschikt is om warm grondwater uit op te pompen. Dit water is ongeveer 90 graden Celsius. Nadat een groot deel van de warmte uit het water gehaald is, wordt het weer terug in de bodem gepompt.

Veel onderzoek

Er is al veel onderzoek gedaan naar de bodem in Tilburg, maar de boring moeten uitwijzen of de doorlaatbaarheid van de grond ter plaatse voldoende is om het warme water te kunnen oppompen. Om het financiële risico van deze eerste boring af te dekken, is de garantstelling van de provincie nodig. Als er geen beroep op hoeft te worden gedaan, kan de garantstelling worden ingezet voor de startfase van het volgende aardwarmte-project.

Naast Tilburg zijn Lieshout, Helmond, Asten en Deurne als locaties in beeld voor boringen voor aardwarmte. Bij elkaar moeten deze vijf projecten jaarlijks 1,5 Petajoule aan energie leveren wat overeenkomt met de warmte voor 35.000 woningen. Daarmee vormt aardwarmte een belangrijke pijler in de duurzame energieopwekking, naast wind- en zonne-energie.

Veilige aardwarmte

Aardwarmte is een veilige en duurzame manier van energieopwekking. Het onttrekt alleen warmte aan het diepe grondwater dat op een natuurlijke manier weer opgewarmd wordt vanuit de aarde. Al het grondwater dat opgepompt wordt, wordt ook weer teruggepompt. Het eerste aardwarmteproject in Nederland stamt uit 2007, inmiddels zijn er veertien gerealiseerd.

De inzet van de provincie, het Energiefonds Brabant, Hydreco en andere partijen komt voort uit de green deal die zij voor aardwarmte getekend hebben op 16 april 2016. De andere partijen zijn de ministeries van EZ en I&M, de gemeenten Helmond, Tilburg, Breda en Someren en de afnemers van de warmte, te weten Agristo, Bavaria, Ennatuurlijk, Vlisco Nederland, Van Gogh kwekerijen, stichting Woonpartners, stichting Wijkraad Rijpelberg en coöperatie Duurzame energie Reeshof.

Bron: brabant.nl/pers