Deal OPEC-landen maakt handelaren niet enthousiast

Deal OPEC-landen maakt handelaren niet enthousiast

De OPEC-landen zijn het bij hun vergadering in Wenen afgelopen woensdag eens geworden over een verlenging van de productieverlaging tot eind maart volgend jaar. Handelaren zijn allerminst enthousiast. Zij hadden gehoopt op vergaande maatregelen.

De gemaakte afspraken gaan door op de eerder ingeslagen weg. De bescheiden productiebeperkingen wegen niet op tegen de gestegen productie in andere landen, met name de Verenigde Staten. Een instandhouding van bestaande beperkingen werd voorafgaand aan de ontmoeting in Wenen al voorspeld. Vandaar dat de eerste reactie op de OPEC-bijeenkomst zelfs een scherpe prijsval van de olieprijs was. Volgens marktanalisten is er twijfel over de houdbaarheid van het pact tussen Rusland en Saudi-Arabië. Daarnaast missen ze een lange termijnvisie van de OPEC voor de periode na 2018. Ook blijft de vraag of de OPEC-landen de verleiding kunnen weerstaan om de productie toch op te voeren als het marktaandeel van de VS verder blijft groeien.

Kolen

De kolenprijs kende aan het eind van de week een daling nu de voorraden in de Europese havens 57% hoger liggen dan een jaar geleden. Er is dus veel aanbod, terwijl de vraag in de komende maanden meestal terugloopt door meer duurzame productie. Het gebrek aan regen in grote delen van Europa zorgt wel voor wat tegenwicht, want de productie van waterkrachtcentrales valt tegen. Marktkenners zijn vooral benieuwd wat er in China gaat gebeuren. Ze verwachten dat de richting van de kolenprijs in de komende maanden vooral bepaald zal worden door de ontwikkelingen in dat land. Vooralsnog zorgen lage binnenlandse kolenprijzen voor minder import. In geval van een warme zomer in China zou de vraag naar buitenlandse kolen weer kunnen toenemen.

De prijs voor CO²-emissierechten is opgelopen tot boven de 5 euro per ton. De prijs is gestegen door het lage aanbod vanwege een aantal nationale feestdagen in Europese landen. Daarnaast geeft een verbeterde margepotentie voor elektriciteitsproductie met kolen meer vraag naar compensatie.

De relatief hoge temperaturen in bijna heel Europa, en de verwachting is dat dit nog even aanhoudt, zorgen voor een drukkend effect op de gasprijzen, vooral op de korte termijn. Het lijkt interessant om vóór de zomer gas in te kopen voor 2018 (en verder).

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Prijsontwikkeling 29-5: Wattanders / Jeroen Setz