Rotterdam breidt slimme elektriciteitsnetwerk uit

Rotterdam breidt slimme elektriciteitsnetwerk uit

Rotterdam wil de komende drie jaar 20.000 aansluitingen van zowel huishoudens als bedrijven op het slimme elektriciteitsnetwerk aansluiten. De uitrol is binnen Europa de grootste in zijn soort.

Persbericht – De Gemeente Rotterdam, Stedin, Siemens Nederland, Lyv Smart Living en OMNETRIC bundelen hun krachten om Rotterdam te helpen bij het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. De oplossing, gebaseerd op het decentrale energiemanagementsysteem DEMS van Siemens, stelt de stad in staat om de vraag naar energie en de opwekking ervan regionaal beter op elkaar af te stemmen. De uitrol vindt plaats op een in Europa nog niet eerder vertoonde schaal, waarbij de komende drie jaar 20.000 aansluitingen – huishoudens en bedrijven – op het slimme elektriciteitsnet worden aangesloten

OMNETRIC en Siemens kondigen een samenwerkingsverband aan met de Gemeente Rotterdam, Stedin en Lyv Smart Living, waarbij een decentraal energiemanagementsysteem (DEMS) in de stad wordt aangelegd, te beginnen bij het deelgebied Merwe-Vierhavens. De oplossing stelt de stad in staat om de vraag naar energie en de opwekking ervan flexibeler op elkaar af te stemmen, en helpt de stad bij het realiseren van haar doel om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Grootste binnen Europa

De uitrol, die in juni 2017 van start gaat, is binnen Europa de grootste in zijn soort. De stad wil de komende drie jaar binnen haar gemeentegrenzen 20.000 aansluitingen (smart homes, bedrijven, industrie, productie van hernieuwbare energie, enz.) op het nieuwe systeem van energy sharing gerealiseerd hebben.

De oplossing van Siemens-OMNETRIC stemt het energieverbruik en de opwekking ervan beter op elkaar af, om zo de pieken in stroomverbruik aan te kunnen en om congestie op het elektriciteitsnet te beperken. Een grotere controle op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld doordat regionale netbeheerder Stedin zijn capaciteit voor vraagrespons uitbreidt, zorgt er ook voor dat er meer hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, kunnen worden gebruikt om energie op te wekken. De oplossing voorziet ook in een virtuele energiecentrale, waarmee Lyv Smart Living als intermediair kan optreden tussen de decentrale energieleveranciers in het systeem en de groothandelsmarkt. De oplossing zal uiteindelijk de basis leggen voor een efficiënte en zelfvoorzienende lokale energiemarkt.

Basis voor uitbreiding

De Rotterdamse wethouder Struijvenberg licht toe: ‘Met onze vier partners hebben we een visie ontwikkeld voor een nieuwe energierealiteit in onze stad. Met de DEMS leggen we de basis voor een grotere energie-efficiëntie en een betere afstemming tussen de vraag naar energie en de opwekking ervan. Naast de lagere emissiewaarden zien we ook kansen om de economie en duurzaamheid van het stadsdistrict te versterken, en om het model nog verder over de stad en de omliggende gebieden uit te rollen.’

Pim Spierenburg, hoofd Smart Markets EMEA bij OMNETRIC Group, zegt: ‘Een slim netwerk geeft regelmatig updates over de actuele elektriciteitstarieven. Machines en apparaten met geïntegreerde slimme technologie gebruiken die informatie om pas op te starten als er ruim voldoende aanbod is. Samen met de gemeente Rotterdam, Stedin en Lyv Smart Living, zullen Siemens en OMNETRIC het DEMS van Siemens implementeren om dit proces nauwkeurig te kunnen managen. Daarnaast maakt deze oplossing het voor bedrijven en particuliere huishoudens aantrekkelijker om zelf stroom op te wekken en energie aan het net te leveren, waardoor Lyv Smart Living een lokale energiemarkt kan exploiteren.’

Bron: Persbericht Siemens Nederland