Warme zomer kan kolenprijs opdrijven

Warme zomer kan kolenprijs opdrijven

Hoewel er momenteel voldoende aanbod beschikbaar is van steenkool in zowel de Europese havens als in het Verre Oosten, kan de prijs voor kolen volgens de meeste marktkenners in de komende maand toch gaan oplopen. Vooral een hete zomer kan daaraan bijdragen.

De weermodellen voor de komende maanden laten zien dat een hete zomer in Europa heel goed mogelijk is. In combinatie met een gebrek aan regen en weinig wind kan de productie van elektriciteit uit grote waterkrachtcentrales en windparken tegenvallen, waardoor de vraag naar kolen zou kunnen toenemen. Zeker als de temperaturen in China ook nog eens fors stijgen in de zomer, waardoor de airco’s in het land voor een enorme extra vraag kunnen zorgen.

Tot slot doet gepland groot onderhoud aan Russische spoorlijnen voor kolentransport richting de Baltische Staten nog een duit in het zakje. Dit staat gepland voor juni en juli en leidt tot minder aanbod van Russische kolen, waardoor mogelijk duurdere Amerikaanse kolen ingevoerd moeten gaan worden.

Trump en het Midden-Oosten

De beslissing tot het opzeggen van het klimaatakkoord door president Trump had vooralsnog geen effect op de termijnprijzen. De olieprijs bleef redelijk stabiel, waarbij de meeste analisten verwachten dat het olie- en gasaanbod vanuit de VS verder opgevoerd zal gaan worden. Nadat verschillende Arabische landen alle diplomatieke relaties verbroken hebben met buurland Qatar zou de olieprijs de komende tijd kunnen oplopen. Anderzijds zou de toenemende spanning in het Midden-Oosten de afspraken van de OPEC-landen in gevaar kunnen brengen.

Onzekerheid over de gevolgen van de onrust rond Qatar voor de aanvoer van LNG uit die regio zorgt voor een licht oplopende gasprijs. Vooralsnog verwachten de meeste handelaren niet dat de gasprijs veel zal stijgen, omdat de vraag naar gas in de zomermaanden meestal laag is en het aanbod in het Europese systeem toereikend moet zijn.

De termijnprijs voor de levering van elektriciteit in 2019 en 2020 (PEAK) bevindt zicht rond € 39/MWh en lijkt zich met alle recente ontwikkelingen weer op te maken voor een stijging in de komende tijd.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Markt update 06-06: Wattanders / Jeroen Setz