Nieuwe zorgen over hardnekkig overaanbod oliemarkt

Nieuwe zorgen over hardnekkig overaanbod oliemarkt

Uit informatie van het Amerikaanse energiebureau EIA bleek dat de olievoorraden vorige week beduidend minder sterk krompen dan door de markt werd verwacht. Na de publicatie van cijfers gingen de olieprijzen afgelopen week verder onderuit.

Aan het eind van de week trad licht herstel op, maar de meeste marktanalisten verwachten dat het tot diep in 2018 kan gaan duren voordat het overaanbod in de markt verdwijnt. De effecten van een gecoördineerde productieverlaging door de leden van de OPEC en Rusland worden tenietgedaan, doordat in landen buiten dat kartel (VS en Libië) meer olie wordt opgepompt.

Zo is het aantal nieuwe olieplatforms in de VS al 22 weken op rij gestegen. De olieprijs is door deze ontwikkelingen sinds de laatste OPEC-meeting met ruim 14% gedaald en het einde lijkt dus nog niet in zicht.

Warme zomerweer

De kolenprijs is redelijk stabiel, omdat de vraag naar steenkool vanuit Europa momenteel redelijk op peil blijft. De belangrijkste oorzaak is het gebrek aan regen in Europa, waardoor de Europese waterkrachtcentrales onvoldoende in staat zijn om in de elektriciteitsvraag te voorzien. Dit tekort wordt door de tot nog toe gunstige kostprijs momenteel vooral opgevangen door steenkoolcentrales.

Met een alsmaar dalende gasprijs lijkt echter het moment in zicht dat gasgestookte centrales in beeld komen om het tekort op te vangen. Weermodellen laten zien dat de zomer in Europa droog en heet zou kunnen worden. Het zal dus spannend worden hoe de vraag naar kolen zich zal ontwikkelen

Vooralsnog zorgt het warme zomerweer voor minder vraag naar gas. Daardoor daalt de gasprijs en dit wordt verder versterkt door de dalende koers van de Britse pond ten opzichte van de euro. De prijs voor CO2-emissierechten beweegt nauwelijks en blijft liggen rond de grens van 5 euro.

Er zijn nauwelijks impulsen op dit moment en handelaren zijn in afwachting van het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen over de hervormingen van het Europese emissiehandelssysteem tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten later dit jaar.

De termijnprijs voor levering van elektriciteit in 2020 laat sinds het begin van dit jaar een dalende lijn zien en komt daarmee bijna onder het gewogen gemiddelde tot nu toe terecht. Voor sommige partijen een reden om een deel van hun inkooppositie in te dekken.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld marktupdate 21: Wattanders / Jeroen Setz