Sterkere euro zorgt voor hogere kolenprijs

Sterkere euro zorgt voor hogere kolenprijs

De euro heeft in het tweede kwartaal de sterkste waardestijging tegenover de dollar gekend sinds het derde kwartaal van 2010. De Europese eenheidsmunt trok met meer dan 7 procent in waarde aan tegen de Amerikaanse munt en staat nu op het hoogste niveau in ongeveer een jaar.

Hierdoor wordt het voor kolenimporteurs in Europa interessant om meer steenkool (en olie) in te kopen en hun voorraden (verder) op te bouwen. Steenkool wordt immers verhandeld in dollars. De euro zit in de lift door de verwachting op de financiële markten dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorbereidingen treft om zijn soepele monetaire beleid in te perken door de rente te verhogen. Volgens de meeste marktanalisten is er voorlopig echter geen fundamentele reden voor een verdere stijging van de kolenprijs. Met het dalen van de temperatuur neemt de vraag naar steenkool af en er is voldoende aanbod in de markt om extra vraag te kunnen opvangen.

Einde aan onafgebroken stijging

De olieprijs loopt door de stijgende Euro ook wat op, maar de stijging wordt vooral veroorzaakt door een daling van het aantal olieplatforms in de VS. Daarmee kwam afgelopen week een einde aan een periode van 23 weken onafgebroken stijging. Bovendien werden de olieproductiecijfers van de maand april naar beneden bijgesteld door de Amerikaanse ‘Energy Information Administration’ (EIA). Hierdoor zou het overschot in de markt wat lager uit kunnen vallen. Dit voorzichtige optimisme wordt door een aantal analisten getemperd door te wijzen op de fors toegenomen olieproductie in Libië, waar het hoogste niveau in vier jaar gehaald werd.

De prijs voor CO²-emissierechten ligt al weken net onder €5 per ton. De markt is in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie over de hervorming van het emissiehandelssysteem. Deze onderhandelingen zijn vorige week gestart, dus de komende tijd zal de prijs vooral in beweging komen door geruchten en lekken over de mogelijke uitkomst van de besprekingen.

Weermodellen laten een redelijk normale tot licht warmere maand juli zien. Daardoor zal de vraag naar gas zeer laag zijn. Door voldoende aanbod vanuit Noorwegen en van LNG kan de gasprijs de komende tijd nog wat dalen.

De termijnprijs voor levering van elektriciteit is afgelopen week gestegen door het oplopen van de kolenprijs. Dit is vooral te merken in de groothandelsprijs voor 2018. Het verschil met de jaren 2019 en 2020 is weer groter geworden en bedraagt bijna €3.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld prijsupdate 04-07: Wattanders / Jeroen Setz