Frankrijk gaat mogelijk 17 kerncentrales sluiten

Frankrijk gaat mogelijk 17 kerncentrales sluiten

De nieuwe energieminister van Frankrijk, Nicolas Hulot, maakte gisteren bekend dat hij serieus gaat kijken naar het sluiten van kerncentrales. Dit is nodig om duurzame opwek een steun in de rug te geven en de doelstellingen te halen.

Frankrijk wil in 2025 het percentage opgewekte elektriciteit uit kerncentrales terugbrengen van 75% naar 50%. De uitwerking van de plannen wordt in de loop van 2018 verwacht.

Hoogste CO²-prijs in maanden

Daarmee hebben deze plannen nog niet direct effect op de ontwikkeling van de termijnprijzen, hoewel de CO²-prijs na een aantal vrij rustige weken het hoogste punt in vier maanden bereikte. Dit kan deels worden toegeschreven aan de Franse plannen en verder aan de start van de besprekingen over de hervorming van het ETS in het Europees Parlement. Zoals wel vaker lopen handelaren vooruit op de uitkomst van die besprekingen en wordt aangenomen dat er nieuwe beperkingen zullen worden gesteld aan de handel in emissiereductiecertificaten. Volgens sommige handelaren zou de prijs daardoor kunnen verdubbelen.

De kolenprijs steeg de afgelopen week met bijna 3% door aanhoudend grote vraag vanuit China. De waterkrachtcentrales in het land produceren door gebrekkige regenval veel minder elektriciteit, waardoor kolencentrales extra moeten draaien. Het is vooral de prijs voor 2018 die hierdoor stijgt. Aan het begin van vorige week werd de prijsstijging versterkt door dreigende aanvoerproblemen vanuit Zuid-Afrika door protesten van werknemers. De meeste analisten zien nog steeds geen fundamentele reden voor een verdere stijging van de kolenprijs.

Ondanks tegenvallende olievoorraden in de Verenigde Staten daalt de olieprijs nog steeds. Marktkenners kijken vooral naar de fors hogere olieproductie door het land. Deze ligt ruim 10% hoger dan een jaar geleden en bevindt zich op het hoogste punt in tien maanden.

België verwacht problemen

België ziet grote problemen opdoemen voor de elektriciteitsvoorziening komende winter. Oorzaak is een Europees onderzoek naar mogelijk illegale staatssteun. Kern van het probleem is dat de regering exploitanten van gascentrales subsidie geeft om stand-by te blijven, zodat ze bij energietekorten snel kunnen worden ingezet. Europa wil nagaan of dit steunmechanisme uiteindelijk niet neerkomt op illegale staatssteun. Gedurende het onderzoek zou België daardoor mogelijk zonder reservecapaciteit kunnen komen te zitten.

De prijs voor levering van elektriciteit in 2018 loopt door de stijgende kolenprijs steeds verder op. Er is nog niet voldoende duurzame opwekcapaciteit beschikbaar en onzekerheid over fossiele capaciteit, zoals in België, kan gaan zorgen voor potentiële paniekreacties onder handelaren. Dit zou in de tweede helft van het jaar tot grote prijsschommelingen kunnen gaan leiden.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld marktupdate week 28: Wattanders / Jeroen Setz