Optimisme IEA over olieaanbod gedaald

Optimisme IEA over olieaanbod gedaald

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ziet het overaanbod van olie nog niet slinken. Waar het IEA eerder dit jaar nog sprak van een betere balans tussen vraag en aanbod, is het agentschap nu heel wat minder optimistisch.

De productiebeperking die de OPEC-landen en enkele andere grote olieproducenten zichzelf hebben opgelegd, leidt nog altijd niet tot een zichtbare afname van de wereldwijde voorraden. Dat blijkt uit een maandelijks rapport van IEA dat afgelopen week verscheen. Daarin wordt gewezen op de gestegen productie in bijvoorbeeld Libië en Nigeria, twee OPEC-landen die wegens interne onrust zijn vrijgesteld van de productiebeperking. Maar ook bij andere leden van het kartel neemt de discipline af.

Later deze maand komen de OPEC- landen in Rusland bijeen om te praten over de vorderingen die zijn gemaakt. Daarbij staan verdere productiebeperkingen overigens niet op de agenda. De olieprijs liep voorzichtig op, nadat bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week fors waren afgenomen. Volgens een toonaangevend nieuwsbureau kan er pas in 2020 een structurele opleving van de olieprijs verwacht worden. Pas dan weet de Amerikaanse productie de vraaggroei niet meer bij te houden.

Problemen Belgische energievoorziening afgewenteld

De mogelijke problemen met Belgische kerncentrales in de komende winter lijken voorlopig van de baan, nadat de Europese Commissie vorige week bekend maakte dat de Belgische overheidsgarantie voor uitbaters van kerncentrales niet onder de noemer van staatssteun valt. Daarmee zijn problemen met de Belgische energievoorziening afgewenteld.

Volgens de meeste analisten ligt een daling van de kolenprijs in het verschiet. Hoewel uit cijfers bleek dat de Chinese kolenimport gedurende het eerste half jaar 23,5% hoger lag dan een jaar eerder, is de vraagverwachting voor de komende weken naar beneden bijgesteld en neemt ook de vraag vanuit Europa af. Aan de aanbodzijde zijn nauwelijks problemen op dit moment.

Terugkijkend op het afgelopen halfjaar heeft de prijs voor levering van elektriciteit in 2018 zich bewogen tussen € 40 en € 45 per MWh. De prijsontwikkeling was daarmee relatief stabiel, zeker in vergelijking tot het daaraan voorafgaande jaar. Het lage prijsniveau van april 2016 zal naar verwachting voorlopig niet meer bereikt worden.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld marktupdate 18-07: Wattanders / Jeroen Setz