Chinese vraag stuwt kolenprijs naar hoogste punt in bijna drie jaar

Chinese vraag stuwt kolenprijs naar hoogste punt in bijna drie jaar

De kolenprijs is in de afgelopen weken steeds verder opgelopen door aanhoudend sterke vraag vanuit China. Een hittegolf zorgt daar voor veel vraag naar elektriciteit in verband met de airconditioning.

De meeste marktkenners verwachten niet dat de kolenprijs op korte termijn zal gaan dalen. Als de hittegolf eindigt, zullen de voorraden weer aangevuld moeten worden voor de komende winter. Vorig jaar zorgde het vroegtijdig invallen van de winter in China, samen met de problemen rond de kerncentrales in Frankrijk, voor sterk stijgende kolenprijzen in het vierde kwartaal. Bovendien neemt de Chinese industriële productie stevig toe, waardoor de vraag naar kolen hoog blijft. Tot slot zorgt een zwakkere dollar voor een extra impuls.

De wekelijkse voorraadstatistieken van het Amerikaanse Energiedepartement lieten zien dat de commerciële oliereserves in de VS sneller waren afgenomen dan waar de markt vooraf rekening mee hield. Dit had echter weinig effect op de olieprijs, omdat handelaren twijfelen aan de hardheid van de afspraken tussen de OPEC-leden en enkele niet-leden, die zich ook aan de beperkingen committeerden. Daardoor zou de olievoorraad veel te hoog blijven en ligt een hogere olieprijs voorlopig niet in de lijn der verwachting.

Vraag naar gas neemt toe

Door het oplopen van de kolenprijs neemt de interesse in gas verder toe. Het wordt voor Europese elektriciteitsproducenten steeds interessanter om over te schakelen van kolen naar gas voor het produceren van elektriciteit. Daarnaast zorgen aanvoerproblemen vanuit Noorwegen voor extra druk op de (vooral korte termijn) gasprijs. Volgens de meeste experts valt het door de relatief lage gasvoorraden in de Europese gasbuffers niet te verwachten dat de gasprijs in het derde kwartaal nog veel zal dalen. Bovendien wijzen ze op de gevolgen van de focus op korte termijncontracten in de gasmarkt. Waar het vroeger aan de groothandelskant heel normaal was om langjarige inkoopcontracten te sluiten voor de levering van gas, richten inkopers zich nu vooral op kortlopende contracten. Daardoor wordt de bouw van meer LNG-exportterminals ontmoedigd en zal de gasprijs op den duur weer fors kunnen stijgen.

De prijs voor levering van elektriciteit in 2018 is na weken van relatieve rust in de afgelopen week fors gestegen. Het toont aan dat de markt gespannen en heel gevoelig is voor onverwachte gebeurtenissen. De laatste maanden van dit jaar zouden zomaar weer heel turbulent kunnen worden.

 

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt 14-08: Wattanders / Jeroen Setz