Geruchten over Franse kerncentrales maken markt nerveus

Geruchten over Franse kerncentrales maken markt nerveus

De prijzen voor kolen, gas en elektriciteit bleken weer eens erg volatiel afgelopen week, toen berichten over nieuwe testen bij de Franse kerncentrales zorgden voor tijdelijke paniek onder handelaren. Geruststellende woorden brachten de rust weer terug.

De onrust ontstond nadat ASN, de Franse toezichthouder, een schema naar buiten bracht waaruit bleek dat er in de komende maanden nieuwe veiligheidstesten worden opgelegd aan een groot aantal kerncentrales in Frankrijk. Dit om ervoor te zorgen dat de vorig jaar geconstateerde problemen met de veiligheidsvoorschriften tijdens de bouw van deze centrales niet tot grote problemen kunnen leiden. Handelaren voorzagen daardoor eenzelfde situatie als vorig jaar toen het stilleggen van een aantal Franse kerncentrales zorgde voor sterk oplopende energieprijzen. Vrij snel na het bekend maken van het schema liet EDF (de eigenaar van de centrales) weten dat de testen gekoppeld zijn aan regulieren periodes van onderhoud en de centrales daardoor niet extra stil komen te liggen. Dit zorgde voor opluchting bij marktpartijen en afkoeling van de prijs. Het toonde wel weer aan hoe volatiel de markt in de tweede helft van het jaar kan blijven. De vraag naar kolen vanuit China blijft vooralsnog onverminderd hoog, hoewel de hittegolf in het land tot een einde lijkt te komen.

Verwachte stijging olieprijs uitgebleven

Een sterk toegenomen olieproductie in de VS zorgde voor een daling van de olieprijs, ondanks een afname van het aantal nieuwe olieplatforms in het land voor het eerst sinds januari. De export van olie vanuit Saudi-Arabië bleek in juni op het laagste niveau in drie jaar tijd te hebben gelegen. Daaruit blijkt dat de productiebeperking door de OPEC-landen vooral heeft geleid tot een groter marktaandeel voor de Amerikaanse schalie-olieproducenten, en de verwachte stijging van de olieprijs is uitgebleven. Dit effect zorgt dat de OPEC-landen en niet-OPEC-landen die betrokken zijn bij de afspraken niet meer volledig achter hun afspraken blijven staan en hun olieproductie weer langzaam opvoeren. Rusland heeft vanaf het begin in januari al nooit de volledige productiebeperkingen gerealiseerd.

Door de stijging van de kolenprijs neemt de interesse in gas verder toe. In combinatie met het relatief frisse weer en lage voorraden zorgt dit voor een licht oplopende gasprijs, vooral op de korte termijnmarkt. Uit onderstaande grafiek blijkt echter ook dat de prijsfluctuatie in de afgelopen maand zich binnen een zeer beperkte bandbreedte afspeelt.

 

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 34: Wattanders / Jeroen Setz