Prijs emissierechten naar hoogste punt in bijna twee jaar

Prijs emissierechten naar hoogste punt in bijna twee jaar

Optimisme over een mogelijk akkoord over hervormingen van het ETS-systeem en zorgen over de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales zorgden afgelopen week voor een prijsstijging van bijna 25%. De prijs voor CO2-emissierechten bereikte het hoogste punt in bijna twee jaar.

De stijging lijkt, zoals wel vaker, vooral gebaseerd op geruchten en hoop. Zo denken sommige handelaren dat Duitsland en Frankrijk van plan zijn om hervormingen op de emissiemarkt te steunen. Deze week is daarover een eerste belangrijke vergadering in het Europees Parlement. Hoewel de meeste marktkenners erop wijzen dat de markt technisch gezien ‘overbought’ is, kan een verdere prijsstijging aanleiding zijn voor grote industriële afnemers in Europa om hun openstaande posities af te gaan dekken, om zo niet met te hoge kosten geconfronteerd te worden.

Kolenprijs blijft stijgen

De aanhoudende sterke vraag vanuit China zorgt voor een onverminderd stijgende kolenprijs. Daardoor kwam de prijs afgelopen week op het hoogste punt in drie jaar. Uit recente cijfers bleek dat de Chinese industrie momenteel een forse groei doormaakt, waardoor de vraag naar kolen voorlopig zou kunnen aanhouden. Daarbij komt dat een zwakkere dollar het interessant maakt voor Europese producenten om de in dollar verhandelde kolen aan te kopen. Volgens veel marktpartijen is er geen aanleiding om aan te nemen dat het plafond bereikt is, hoewel een tijdelijke correctie wel mogelijk is.

Door krapte op vooral de korte termijn gasmarkt, loopt ook de prijs voor de langere termijn mee op. De krapte wordt veroorzaakt door weinig LNG-aanbod, groot onderhoud aan een aantal belangrijke Noorse gasvelden en relatief koel nazomerweer.

Vraag naar olie trekt weer aan

De olieprijs staat in de plus, doordat de vraag naar olie weer aantrekt nadat de orkaan Harvey deze met ongeveer 20% had doen afnemen. Nu de raffinaderijen weer gaan draaien, jaagt dit de vraag naar ruwe olie aan en daarmee de prijs. Uiteraard zijn alle ogen nu gericht op de gevolgen van orkaan Irma voor het zuidoosten van de Verenigde Staten. Daarnaast lijkt Saudi-Arabië bereid om de productiebeperkingen ook na maart 2018 aan te houden. Mogelijk dat dit in de komende weken wordt uitgewerkt voorafgaand aan de volgende OPEC-bijeenkomst in november.

Aangezien alle kostprijsbepalende elementen voor de productie van elektriciteit stijgen, kon een forse stijging van de termijnprijs voor de levering van elektriciteit niet uitblijven. Sinds begin augustus is de prijs voor levering in 2019 inmiddels met bijna 2 euro/MWh gestegen en het einde lijkt voorlopig niet in zicht.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld energiemarkt week 37: Wattanders / Jeroen Setz