Chinese vraag blijft kolenprijs stuwen

Chinese vraag blijft kolenprijs stuwen

De kolenprijs kende afgelopen week een forse stijging en bereikte zo het hoogste punt in ruim 3,5 jaar. De belangrijkste oorzaak blijft de enorme vraag vanuit China als gevolg van de toegenomen industriële productie en het aanvullen van de wintervoorraden.

Daarbij komt dat een aantal Chinese kolenmijnen gesloten zijn als gevolg van veiligheidsproblemen voor werknemers, waardoor de importvraag verder toeneemt. Tot slot zorgen dreigende stakingen in de kolenmijnen in Zuid-Afrika en hevige regenval in het kolenwinningsgebied Indonesië voor extra aanbodbeperking op de wereldmarkt. Door winstnemingen daalde de kolenprijs afgelopen vrijdag wat, maar de meeste marktkenners denken dat de krapte op de kolenmarkt fundamenteel van aard is.

Olievoorraden gegroeid

De Amerikaanse olievoorraden zijn vorige week flink gegroeid als gevolg van orkaan Harvey. Veel raffinaderijen kregen het zwaar te verduren en een kwart van de totale capaciteit was niet beschikbaar. Als gevolg daarvan kon veel ruwe olie niet worden verwerkt, waardoor de voorraden stegen. Volgens het IEA beweegt de wereldwijde oliemarkt langzaam in de richting van een balans tussen vraag en aanbod.

Daarnaast loopt het aantal nieuwe olieplatforms in de VS wat terug. Volgens sommige analisten zou dit kunnen betekenen dat de maximale capaciteit van de Amerikaanse schalie-oliewinning is bereikt. Hoewel de olieprijs door deze berichten licht opliep, zijn lang niet alle partijen daarvan overtuigd.

Aanpassing ETS-systeem

Volgens diverse stakeholders worden er in het Europees Parlement goede vorderingen gemaakt om het ETS-systeem in Europa verder te gaan aanpassen. Daarover zou afgelopen woensdag een voorlopig akkoord zijn bereikt. Zo zou het aantal emissierechten dat uit de markt wordt gehaald in de komende jaren verdubbeld gaan worden.

In anticipatie op deze onderhandelingen liep de prijs voor emissierechten vorige week al fors op, maar door winstnemingen zette deze ontwikkeling zich niet door. Mochten de hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan denken meerdere analisten dat de prijs voor emissierechten na 2020 fors kan gaan oplopen.

De termijnprijzen voor elektriciteit kenden door al het kostprijs opdrijvende nieuws wederom een forse stijging. Zoals eerder aangegeven zal het vierde kwartaal van 2017 naar alle waarschijnlijkheid zeer volatiel verlopen.

 

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 38: Wattanders / Jeroen Setz