Rusland en OPEC-landen overwegen verdere productiebeperking olie

Rusland en OPEC-landen overwegen verdere productiebeperking olie

De Russische president Vladimir Poetin liet afgelopen week weten dat hij niet uitsluit dat het akkoord met oliekartel OPEC over een productiebeperking wordt verlengd tot eind 2018. Nu loopt die productiebeperking nog tot eind maart volgend jaar.

De geluiden worden steeds sterker dat Rusland en de OPEC-landen buitengewone maatregelen overwegen om de oliemarkt in balans te brengen. Dit blijkt nog steeds nodig, omdat het aantal boortorens in de Verenigde Staten weer iets toeneemt en de productie binnen het OPEC-kartel ook stijgende lijkt, vooral als gevolg van een productietoename in Irak en Libië. Eind november komen de OPEC-landen weer bij elkaar. De meeste handelaren voorzien dat de olieprijs in aanloop naar deze bijeenkomst behoorlijk op en neer zal gaan, anticiperend op de mogelijke uitkomst ervan.

Franse kerncentrales langer dicht

De termijnprijzen voor elektriciteit in Frankrijk schoten afgelopen donderdag omhoog, nadat bekend werd dat de Franse elektriciteitsproducent EDF drie kerncentrales langer dicht zal houden in verband met problemen met de veiligheidsvoorschriften. Het effect op de elektriciteitsprijzen in andere Europese landen bleef vooralsnog beperkt, omdat de kolenprijs redelijk stabiel bleef. De vraag is hoe lang dat nog zo zal blijven, nu dreigende stakingen in Australische kolenmijnen het aanbod mogelijk onder druk kunnen zetten.

De gasprijs loopt licht op. Volgens diverse marktkenners kan dit verklaard worden door de hoge prijs die op de Aziatische markt voor LNG betaald wordt. Hierdoor komt er minder LNG naar de Europese markt. Daarnaast spelen problemen met het grootste gasveld in Noorwegen een rol. De meeste ogen zijn echter vooral gericht op de ontwikkelingen rond de Franse kerncentrales. Dit kan een extra vraag naar kolen en gas met zich mee brengen.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 41: Wattanders / Jeroen Setz