Importeer je zonnepanelen? Check dan je AEEA-registratie

Importeer je zonnepanelen? Check dan je AEEA-registratie

Importeer of maak je zonnepanelen en omvormers, dan moet je voldoen aan de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regeling). Zorg dan wel dat je producten op de juiste manier geregistreerd zijn.

De AEEA verplicht fabrikanten en importeurs om producten die zij op de markt hebben gezet en die aan het einde van hun levensduur zijn correct af te voeren en op te ruimen. Daarvoor moeten zij een waarborg afgeven en hun producten in een speciaal register aanmelden.

Voor wie geldt de AEEA-regeling?

De AEEA-regeling geldt voor elke fabrikant of importeur van elektrische producten. In de AEEA-regeling worden zij beide ‘producent’ genoemd. Volgens de AEEA moeten producenten voldoen aan de AEEA-regels; zij hebben de ‘producentenverantwoordelijkheid’. De fabrikant in het land waarin hij fabriceert. De importeur in het land waarin hij importeert. Een Nederlandse importeur die zonnepanelen uit Duitsland importeert, moet dan in Nederland aan de AEEA-verplichtingen voldoen.

Dit houdt de AEEA-regeling in

Op basis van de AEEA moeten producenten onder andere:

  • Hun bedrijf en dat wat zij op de markt brengen correct registreren in het Nationaal WEEE-register.
  • Het afval waarvoor zij verantwoordelijk zijn innemen en goed verwerken.
  • Een waarborg afgeven die garandeert dat hun afval ingenomen en verwerkt wordt.

 

Wat kan er misgaan bij AEEA-registratie?

Misschien zegt je (buitenlandse) fabrikant dat hij de AEEA-registratie van jouw producten voor je heeft geregeld. Maar de kans is groot dat hij dat niet volgens de wettelijke regels heeft gedaan. De overheid geeft namelijk in een speciale uitspraak aan dat fabrikanten nooit de verplichtingen van een importeur mogen overnemen.

Een importeur is zelf verantwoordelijk voor de afvalverwerking van de producten die hij op de markt brengt.  Een importeur blijft daarmee altijd wettelijk aansprakelijk voor de producentenverantwoordelijkheid. Daarom moet hij zelf geregistreerd staan en niet de fabrikant, want de importeur is degene die aangesproken wordt op de afvalinname.

Voorbeeld 1

Je koopt in bij een buitenlandse groothandel die in Duitsland al afdraagt voor recycling. Dan ben jij in Nederland nog steeds de importeur, en dus voor de AEEA-regeling de producent. Dat betekent dat jij in Nederland aan de producentenverantwoordelijkheid moet voldoen.

Wat kun je nu het beste doen?

Kijk in het Nationaal WEEE-register. Staat de fabrikant bij jouw producten geregistreerd? Dat is dan niet juist, want jij als importeur moet zelf geregistreerd staan. Je kunt nu 3 dingen doen:

  • jezelf registreren en het innamesysteem en de waarborg regelen
  • je aansluiten bij een innamecollectief, zoals stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN)
  • je fabrikant of importeur vragen zich aan te sluiten bij een innamecollectief, zoals ZRN. Dan kunnen jouw producten wel op jouw naam geregistreerd worden, maar betaalt de fabrikant de kosten.
Voorbeeld 2

Je koopt zonnepanelen in bij een buitenlandse fabrikant die zelf al geregistreerd staat bij het nationale WEEE-register. De fabrikant geeft schriftelijk aan dat hij afdraagt voor de recycling. Volgens de Nederlandse overheid ligt de producentenverantwoordelijkheid dan toch bij jou. De fabrikant kan je wel beloven alles voor je te (laten) regelen, maar de verantwoordelijkheid blijft bij jou. Dit betekent onder andere dat je zelf de registratieplicht en waarborg verplichting hebt.

ZRN: voor en door de branche

Om de afvalverwerking van zonne-energieproducten goed en zo goedkoop mogelijk te regelen, heeft de Nederlandse zonne-energiebranche stichting ZRN opgericht. ZRN regelt de afvalverwerking van zonne-energieproducten en verdeelt de kosten over de deelnemers. Dankzij ZRN zijn de kosten voor de afvalverwerking al met ruim 40% gedaald.

Kijk voor meer info op www.stichtingzrn.nl.

Bron: Stichting Zonne-energie Recycling Nederland