Plannen nieuwe kabinet stuwen termijnprijs elektriciteit

Plannen nieuwe kabinet stuwen termijnprijs elektriciteit

Vrijwel direct na het bekend worden van de plannen van kabinet Rutte III schoten de prijzen voor levering van elektriciteit in 2020 en 2021 omhoog. Dit werd veroorzaakt door de  aankondiging van een CO2-prijsbodem voor de elektriciteitssector in Nederland vanaf 2020.

De kosten voor het compenseren van de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het produceren van elektriciteit met kolen en gas lopen hierdoor fors op, van €18 per ton in 2020 oplopend tot €43 per ton in 2030. Dit vertaalde zich meteen in hogere termijnprijzen voor de kalenderjaren 2020 en 2021. Het voornemen om alle kolencentrales te sluiten leidde niet tot een afzwakking van deze stijging.

De termijnprijs voor elektriciteit liep verder op door een hogere kolenprijs, die het hoogste punt in vier jaar bereikte. De stijging wordt vooral veroorzaakt door aanhoudende onzekerheid over de Franse kerncentrales, aantrekkende vraag vanuit China en een dreigende staking in de grootste kolenmijn van Australië. De Franse toezichthouder ASN bevestigde afgelopen week dat 29 kerncentrales niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften in geval van een zware aardbeving. Deze centrales dienen in de komende maand hun plannen bekend te maken hoe en wanneer dit verbeterd gaat worden. De meeste handelaren blijven tot die tijd erg nerveus over de voortgang van die plannen.

Spanningen in Irak en Iran

De olieprijs loopt op nu de spanning tussen de VS en Iran toeneemt. President Trump wil het nucleaire akkoord tussen beide landen aanpassen en Iran heeft al laten weten daar niet mee akkoord te gaan. Bovendien zorgen nieuwe gevechten rond de stad Kirkurk in buurland Irak tussen Koerden en Irakezen voor onzekerheid over het aanbod van olie uit deze olierijke regio.

Ondanks het milde herfstweer liep de gasprijs afgelopen week toch op. Dit wordt vooral veroorzaakt door de aanhoudend sterke vraag naar LNG vanuit de Aziatische regio. Hierdoor varen de meeste LNG-tankers momenteel die richting op.

Europese onderhandelaars zijn er afgelopen week niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een aanpassing van het ETS-systeem. Hoewel op een aantal punten overeenstemming werd bereikt,  is er meer overleg nodig om e.e.a. af te ronden. De prijs voor CO2-rechten bleef desondanks stijgen.

In onderstaande grafiek is de forse prijsstijging van de termijnprijs voor levering van elektriciteit in 2020 goed te zien. De prijs komt daarmee bijna op het hoogste punt sinds de eerste dag waarop elektriciteit kon worden ingekocht voor dat jaar.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt update week 42: Wattanders / Jeroen Setz