Olieprijs loopt op door onzekere aanbodkant

Olieprijs loopt op door onzekere aanbodkant

Door aanhoudende onzekerheid over het aanbod van olie vanuit een aantal belangrijke olielanden, zoals Irak en de Verenigde Staten, loopt de olieprijs langzaam steeds verder op.

Irak heeft de export van olie uit de zuidelijke provincie Basra verhoogd. Het ministerie van Olie zegt daarmee de terugloop in productie van de olievelden bij Kirkuk te willen compenseren. Volgens het ministerie blijft de export van olie ook met deze verhoging binnen het quotum dat is afgesproken in de OPEC. In de olierijke provincie Kirkuk in Noord-Irak is de situatie gespannen sinds het in september gehouden Koerdische referendum over onafhankelijkheid. De Koerden beschouwen de stad Kirkuk als Koerdisch, hoewel deze officieel geen deel uitmaakt van de Koerdische autonome regio.

Afgelopen periode veroverden Iraakse strijders de regio rondom Kirkuk op de Koerdische troepen. Die ingreep had ook gevolgen voor de olieproductie van de velden in de regio. Die ging namelijk fors naar beneden. De onzekerheid over de situatie in Kirkuk zorgt voor een stijging van de olieprijs. Deze stijging wordt versterkt door een afname van het aantal olieplatforms in de VS. Tot slot lieten de OPEC-landen opnieuw weten dat ze van plan zijn om de productiebeperkende maatregelen langer aan te houden en wellicht zelfs uit te breiden. Eind november komen de landen hierover bij elkaar.

Volatiele markt

De steenkoolmarkt bleek ook afgelopen week weer zeer volatiel. Aanvankelijk liepen de prijzen fors op, maar aan het eind van de week koelde de markt wat af. De stijging heeft een aantal oorzaken. China is er één van: daar is de voorraadopbouw in aanloop naar de winter in volle gang. Dat leidt tot een hoge vraag, wat zijn effect heeft op Europa.

Dat effect wordt versterkt doordat levering vanuit de belangrijke steenkoolproducent Australië onzeker is door stakingsdreiging. Werknemers van de grootste kolenmijn in het land hebben aangekondigd komend weekend opnieuw te gaan staken voor betere arbeidscondities.

Marktkenners rekenden afgelopen week op een politiek besluit over de markthervormingen van het Europese handelssysteem voor emissierechten richting 2030. Dat dit besluit uitbleef, zorgde aanvankelijk voor teleurstelling. Maar nu de hervormingen nog steeds in onzekere vorm boven de markt hangen, zorgen ze wel voor speculatie die deze week tot prijsstijgingen leidden.

Zolang er geen sprake is van winterweer en de situatie rond de Franse kerncentrales niet te lang aanhoudt, is er richting het eind van het jaar ruimte voor prijsdaling van met name de kalenderjaren 2018 en 2019. De markt is echter zo onzeker dat ieder negatief bericht kan leiden tot het verder oplopen van de prijzen.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 43: Wattanders / Jeroen Setz