Saoedi-Arabië wil langer doorgaan met beperking olieproductie

Saoedi-Arabië wil langer doorgaan met beperking olieproductie

Saoedi-Arabië liet eind vorige week bij monde van de kroonprins weten het idee te steunen om de beperking van de olieproductie door leden van oliekartel OPEC ook na maart volgend jaar te handhaven. Daarmee is nog niet gezegd dat het kartel volgende maand instemt met het verlengen van de maatregelen.

De olieprijs bereikte door de uitspraken van de Saoedische kroonprins afgelopen vrijdag het hoogste punt in ruim twee jaar en kwam daarmee net boven de 60 dollar per vat uit. Dat is nog altijd ruwweg de helft minder dan in de zomer van 2014, maar wel twee keer zoveel als op het absolute dieptepunt dat in het eerste kwartaal van 2016 werd bereikt. Tegelijkertijd maakte Iran bekend dat ze haar mogelijkheden voor olie-export fors gaat uitbreiden. Het land is van mening dat het recht heeft om deze productie en export op te schroeven, omdat het lange tijd last gehad heeft van lagere capaciteiten vanwege oorlogen, terrorisme en andere onrust. Eind november zal duidelijk worden wat de OPEC-landen in 2018 gaan doen met de productiebeperkende maatregelen.

Prijsplafond kolen

Aan het begin van vorige week leek het er nog op dat de kolenprijs een prijsplafond had bereikt. De stijging van de olieprijs zorgde afgelopen vrijdag echter voor het weer opveren van de kolenprijs. Van oudsher zijn deze twee producten nog aan elkaar gelinkt. Daarnaast blijft de vraag vanuit China handelaren bezig houden. De voorraden in het land zijn erg laag, waardoor de importvraag in de komende weken hoog zal zijn. Werknemers in de kolenindustrie in Australië hebben beloofd de komende twee weken niet te staken in afwachting van overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden.

Met temperaturen zo’n 3°C boven de seizoensnormaal is de gasprijs zeker voor de korte termijn contracten laag. Met kouder weer in aantocht en hernieuwde prijsstijgingen op de steenkoolmarkt lijken hogere prijzen echter onvermijdelijk. Bovendien gaan de meeste LNG-schepen momenteel richting Azië, omdat daar veel hogere prijzen worden betaald dan in Europa.

De termijnprijzen voor elektriciteit (met name voor 2020 en verder) hebben veel last van de onzekerheid over het mogelijk instellen van een prijsbodem voor CO2-rechten in Nederland en Duitsland. Beide landen overwegen enerzijds het sluiten van de kolencentrales en anderzijds een geleidelijk oplopende taks voor CO2-uitstoot door de energiesector. De termijnprijzen zijn daardoor de laatste weken opgelopen naar het hoogste niveau sinds de eerste notering.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 44: Wattanders / Jeroen Setz