Raad van State vernietigt gasbesluiten Groningen

Raad van State vernietigt gasbesluiten Groningen

De Raad van State heeft afgelopen week eerdere gaswinningsbesluiten voor Groningen vernietigd. Volgens de Raad heeft voormalig minister Kamp (Economische Zaken) zijn winningsbesluiten niet goed onderbouwd.

Kamps opvolger Wiebes krijgt een jaar om tot een nieuw gaswinningsplafond te komen, waarbij de veiligheid van de Groningers wel voorop staat. Tot die tijd kan het huidige productieniveau worden gehandhaafd. Door het besluit daalde de gasprijs licht, omdat onder handelaren al rekening werd gehouden met minder beschikbaarheid van het Groningse gas.

Daarbij komt dat weermodellen relatief hoge temperaturen laten zien voor de komende weken. Dit zorgt voor minder vraag naar gas en het verlaagt de druk op de problemen rond de kerncentrales in Frankrijk. Daarover kwam afgelopen week wisselend nieuws naar buiten. Enerzijds mogen zeven kerncentrales in november weer opgestart worden, nadat de Franse toezichthouder ASN daarvoor toestemming had gegeven. Anderzijds blijven drie grote kerncentrales langer dicht dan gepland, omdat ze nog niet voldoen aan de eisen.

Kolenprijs

De kolenprijs daalde doordat de stakingsdreiging in de kolenindustrie in zowel Australië als Zuid-Afrika verminderde. De aangekondigde staking voor afgelopen zondag werd in Zuid-Afrika uitgesteld, nadat bekend werd dat er een dag later een nieuw loonaanbod gedaan zou worden. De verantwoordelijke vakbonden zijn optimistisch over dit aanbod. Ook in Australië hebben de werkgevers een beweging gemaakt, waardoor de kans op het bereiken van een akkoord in de komende week is toegenomen.

Met het mislukken van de coalitieonderhandelingen in Duitsland wordt de kans groter dat er nieuwe verkiezingen moeten komen en de kolencentrales voorlopig in gebruik zullen blijven. Samen met de relatief hoge temperaturen de komende tijd zorgt dit voor meer lucht voor de kolenprijs.

Olievoorraden

Door de groeiende voorraden en stijgende binnenlandse olieproductie in de VS is de olieprijs aan een lichte daling begonnen. Bovendien zijn handelaren in afwachting van de uitkomst van de OPEC-meeting die volgende week plaats zal vinden. Analisten verwachten dat de olieproductiebeperking minimaal tot eind 2018 uitgesteld zal moeten worden. Anders zal de olieprijs verder dalen.

Volgens een rapport van ABN-AMRO zal de termijnprijs voor elektriciteit de komende jaren vermoedelijk gaan stijgen. De stijging zal volgens de bank vooral veroorzaakt worden doordat Europa meer gascentrales zal gaan gebruiken ter vervanging van kolen- en kerncentrales. Bovendien zal het groeiende aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix zorgen voor meer investeringen in back-up capaciteit en opslag.

Tot slot is door het instellen van een CO2-taks de kans op een prijsdaling in de komende jaren verder afgenomen. Het effect van het instellen van een CO2-taks is al terug te zien in de grafiek van 2020. Waar de prijs voor 2018 en 2019 een lichte daling laat zien als gevolg van lagere kolen- en gasprijzen, blijft de prijs voor 2020 en 2021 vrij stabiel.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 47: Wattanders / Jeroen Setz