Winterweer zorgt voor volatiele groothandelsprijzen

Winterweer zorgt voor volatiele groothandelsprijzen

Hoewel de temperatuur in Nederland afgelopen week boven het langjarige gemiddelde lag, nam de markt een voorschot op de winterse periode in het begin van de nieuwe week.

Vooral de korte termijn gasprijs loopt hierdoor steeds verder op, versterkt door aanvoerproblemen vanuit Noorwegen. Toch lijkt de winter in de rest van december niet echt los te gaan barsten. Weermodellen laten milde temperaturen zien tot het eind van het jaar.

Mondiale ontwikkelingen

De olieprijs daalde de afgelopen week, ondanks het akkoord tussen de OPEC en Rusland over de productiebeperking. Uit recente cijfers bleek namelijk dat het aantal nieuwe olieplatforms in de VS verder is gestegen, en bovendien bleken de Amerikaanse olievoorraden hoger dan verwacht. Toch denken de meest analisten dat de olieprijs in 2018 zal stijgen, als gevolg van een hogere vraag vanuit China. De mogelijkheid bestaat dat de productiebeperking van de OPEC mogelijk in juli wordt opgeheven, omdat de markt mogelijk dan al in balans zou kunnen zijn. Het is nu vooral afwachten of de spanning in het Midden-Oosten niet fors zal oplopen nadat president Trump Jeruzalem als hoofdstad van Israël heeft erkend.

Volgens de meeste marktkenners zal de kolenprijs de komende tijd verder kunnen oplopen, nu de vraag vanuit China waarschijnlijk verder zal aantrekken. De Chinese regering laat mogelijk een aantal importbeperkende maatregelen vallen, om daarmee de import van kolen weer mogelijk te maken. Hiermee kan het grote tekort aan gas in de regio tijdelijk worden opgevangen door kolen.

De prijs voor CO2-emissierechten is aan een daling begonnen. Dit hangt voor een belangrijk deel samen met het herstel van vertrouwen in de Franse kerncentrales. De Franse toezichthouder staat de terugkeer op het net van eerder (uit voorzorg)afgeschakelde centrales weer langzaam toe. De verwachting is nu dat Frankrijk in de winter gewoon gebruik kan gaan maken van de eigen kerncentrales, en dus geen beroep hoeft te doen op de Duitse kolencentrales. Hierdoor hoeft er veel minder CO2-uitstoot gecompenseerd te worden.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Energiemarkt week 50: Wattanders / Jeroen Setz